Đảng Cộng sản Việt Nam - những dấu ấn quang vinh 

Xem với cỡ chữ
Triển lãm “Đảng ta thật là vĩ đại” sẽ diễn ra từ ngày 18 - 24.1, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội, với các khu trưng bày về quá trình ra đời và vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng...

Đây là hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3.2.1930 - 3.2.2021), chào mừng Đại hội XIII của Đảng.

Khu trưng bày chung của triển lãm sẽ giới thiệu ảnh và tư liệu về quá trình ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, quá trình hình thành những tổ chức Đảng Cộng sản đầu tiên, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo đấu tranh giành chính quyền… Bên cạnh đó, nêu bật sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Triển lãm còn có khu giới thiệu gần 200 sách, tư liệu về Đảng Cộng sản Việt Nam; 60 tranh cổ động về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam. Đặc biệt, khu trưng bày “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng quang vinh” sẽ giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật khẳng định niềm tin sắt son của thế hệ trẻ Việt Nam đối với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam: Hình ảnh về Thanh niên học tập và làm theo lời Bác; những tư liệu, hiện vật như sách học văn hóa, nhật ký, sơ yếu lý lịch, đơn thư tình nguyện vào Nam chiến đấu, đồ dùng sinh hoạt của thanh niên xung phong chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ…

Trong khuôn khổ triển lãm còn có các chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Triển lãm do Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức.

Ng. Phương