Đẩy nhanh chiến lược vaccine và coi trọng đảm bảo kinh tế vĩ mô