Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi):

ĐBQH Đỗ Chí Nghĩa (Phú Yên): Quan trọng phải là tự kiểm 

Xem với cỡ chữ
Thảo luận tại tổ về Dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi), đại biểu ĐỖ CHÍ NGHĨA (Phú Yên) chia sẻ, cần xây dựng hệ thống tiêu chí cơ bản, còn tiền kiểm hay hậu kiểm không quan trọng, mà quan trọng hơn hết phải là tự kiểm. Để những người làm phim nhìn vào những tiêu chí đó tự xác lập được ranh giới để sáng tạo nghệ thuật…