Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự

ĐBQH Lý Tiết Hạnh (Bình Định): Xem xét để sửa đổi toàn diện 

Xem với cỡ chữ
Theo đại biểu Lý Tiết Hạnh (Bình Định), quy định về sửa đổi chỉ dẫn địa lý, hiện nay điều luật quy định hiện hành không thuộc nội dung yêu cầu phải sửa đổi theo CTPPP và quá trình tổ chức thực hiện không có cản trở và vướng mắc trong quá trình tố tụng nên không nhất thiết phải sửa đổi theo trình tự thủ tục rút gọn lần này mà sẽ xem xét để sửa đổi toàn diện trong thời gian tới.