ĐBQH Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên): Xử lý trách nhiệm trường hợp không thi hành án hành chính 

Xem với cỡ chữ
Để nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự, hành chính trong thời gian tới đại biểu NGUYỄN ĐẠI THẮNG (Hưng Yên) đề nghị, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường chỉ đạo tốt cơ quan thi hành án dân sự, nhất là nâng cao vai trò Ban chỉ đạo thi hành án dân sự, có giải pháp để nâng cao tỷ lệ thi hành án hành chính, thực hiện xử lý trách nhiệm trường hợp không chấp hành án hành chính.