Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển của 4 tỉnh, thành phố

ĐBQH Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp): Nên đánh giá tác động chính sách với các địa phương 

Xem với cỡ chữ
Đồng tình quan điểm về việc ban hành Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố trong 5 năm tới, tuy nhiên đại biểu Nguyễn Thị Mai Hoa (Đồng Tháp) cho rằng, cần thể hiện mục tiêu thí điểm chính sách mới để có cơ sở đánh giá tổng kết phù hợp. Cùng với đó, cần đánh giá tác động của các chính sách đến sự phát triển của các địa phương.