ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn): Cần bổ sung nguyên tắc xác định địa bàn ở các thành phố lớn