Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Điện ảnh (sửa đổi)

ĐBQH Tô Văn Tám ( Kon Tum): Hài hòa trong giao lưu văn hóa