ĐBQH Trần Thị Hiền (Hà Nam): Hệ thống văn bản phải dễ hiểu, dễ tìm 

Xem với cỡ chữ
Theo đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam), vẫn còn nhiều văn bản hướng dẫn và đối với người sử dụng lao động và nhất là người lao động cần một hệ thống văn bản làm sao gọn hơn, dễ tìm hơn thay vì nhiều loại văn bản như hiện nay.