Nhịp cầu

Để chính sách thực sự mang lại lợi ích cho người dân 

Xem với cỡ chữ
Phát huy vai trò hoạt động của các đại biểu và HĐND cơ sở, nhất là trong thực hiện chức năng giám sát là một giải pháp quan trọng để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho nhân dân và sớm giải quyết những bức xúc từ cơ sở. Hoạt động của HĐND xã Nậm Xe, huyện Phong Thổ, Lai Châu là một minh chứng.

Từ đầu năm đến nay, Thường trực và các Ban HĐND xã Nậm Xe đã triển khai nhiều nội dung giám sát 4 nội dung khảo sát và giám sát, tập trung vào các vấn đề bức xúc, phù hợp với nguyện vọng và bám sát chế độ chính sách cho người dân như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết của HĐND, kết quả sử dụng kinh phí hỗ trợ tiền ăn cho học sinh theo các chương trình dự án trong năm học 2015 - 2016, năm học 2016 - 2017; giám sát việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã năm 2019…

Đơn cử như qua giám sát thực tế việc triển khai thực hiện dự án hỗ trợ hoạt động thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn xã Nậm Xe năm 2019 tổ chức tháng 3.2020, Đoàn giám sát đánh giá: Việc cấp xe và thùng đựng rác là cần thiết, góp phần quan trọng bảo vệ môi trường sống, thay đổi ý thức của bà con về giữ gìn vệ sinh môi trường. Cơ bản các bản nhận được đầy đủ, đúng theo quy định số xe thu gom rác và thùng đựng rác.

Tuy nhiên, ý thức tự giác thu gom rác, vệ sinh môi trường của một bộ phận người dân chưa cao, bỏ rác không đúng nơi quy định, tập quán chăn nuôi còn lạc hậu. Một số bản chưa phát huy tối đa hiệu quả thùng rác được cấp. Tại các bản, vẫn chưa quy hoạch được bãi đổ rác tập trung nên khó khăn trong xử lý rác thải. Đoàn giám sát kiến nghị UBND xã cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân, hình thành ý thức vệ sinh từ nhà ra ngõ, bảo vệ môi trường chung. Đồng thời, thành lập các tổ thu gom rác tại bản, quy hoạch khu vực làm bãi đổ rác tập trung để thuận tiện cho xử lý rác thải.

Cùng với giám sát chuyên đề, HĐND xã giám sát thường xuyên việc thực hiện các chương trình liên quan thiết thực tới đời sống như: Chương trình 30a/CP, 135/CP; chính sách hỗ trợ tiền cho học sinh; chế độ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19… để các chính sách thực sự đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích cho nhân dân.

Tại Kỳ họp thứ 12 (kỳ họp giữa năm 2020) HĐND xã, hoạt động chất vấn - trả lời chất vấn có bước đổi mới, cải tiến theo chiều sâu hơn và trở thành một trong những nội dung trọng tâm của kỳ họp, được cử tri và nhân dân quan tâm. Không còn chiếu lệ, hình thức, qua loa, đại biểu đã mạnh dạn chất vấn về nội dung người dân ở bản Huổi Hán quan tâm, đó là tại sao công an xã thu máy kích cá, súng dân dụng của dân về nhưng lại cho người nhà sử dụng? Phó trưởng Công an xã đã trả lời thẳng thắn. Trên cơ sở nội dung kết quả chất vấn, Thường trực HĐND xã yêu cầu các cơ quan, ban ngành được chất vấn gửi văn bản trả lời cho các đại biểu chất vấn, đồng thời đề nghị các đại biểu giám sát, theo dõi việc giải quyết các nội dung được đại biểu chất vấn tại kỳ họp.

THU THẢO