Đề xuất hỗ trợ an sinh mới cho doanh nghiệp và người lao động 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Bộ dự kiến đề xuất gói hỗ trợ lần này với tổng trị giá trên 27.300 tỷ đồng.