Bộ Xây dựng - bước tiến trong “nâng cấp” công cụ quản lý

Báo cáo kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội Khóa XIII và XIV về giám sát, chất vấn đối với lĩnh vực xây dựng dài 49 trang A4. Xét về số trang chắc nhiều nhất trong các bộ, ngành. Dày dặn như vậy bởi báo cáo tách bạch từng nhóm nhiệm vụ Quốc hội giao, trong đó nêu rõ những giải pháp đã thực hiện, kết quả đạt được, những hạn chế và đề xuất giải pháp thời gian tới. Hiếm bộ, ngành nào có một báo cáo bài bản, nghiêm túc và toàn diện như vậy!

Bài 2: Kiến tạo và phát triển Đạo lý Việt Nam

Cần có một cuộc cách mạng mới trong lâm nghiệp

Đổi mới đã đi đúng hướng

LTS: Từ ngày 6.11 tới đây, trong đợt 2 của Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội sẽ dành hai ngày rưỡi để tiến hành giám sát việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề và chất vấn trong nhiệm kỳ Khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ Khóa XIII. Vậy trong cả nhiệm kỳ qua, các bộ trưởng, trưởng ngành đã thực hiện những cam kết, lời hứa của mình trước Quốc hội như thế nào? Báo Đại biểu Nhân dân mở chuyên mục: "Lời hứa và Hành động".

Chuẩn bị kỹ hơn cho những năm tới

Sau nhiều năm chuẩn bị, Nghị quyết 88 về đổi mới chương trình, sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông thực sự đã được vận hành từ năm học 2020 - 2021, với lớp 1. Theo các chuyên gia, cần lường trước những khó khăn, tiếp tục chuẩn bị bài bản, chu đáo, với sự vào cuộc của các bộ, ngành, địa phương.

Bài 1: Xác lập nền văn hóa của sự phát triển mạnh mẽ, bền vững xã hội chủ nghĩa

Phải bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật

Dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được thảo luận trực tuyến ngày 21.10.2020. Cơ quan chủ trì thẩm tra đã phối hợp với cơ quan soạn thảo và các cơ quan chức năng nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo Luật và đang xin ý kiến các đồng chí trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định. Theo Chương trình Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Luật này vào ngày 11.11.2020. Để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật, một số nội dung của dự thảo Luật cần được xem xét chỉnh lý cho phù hợp.

Chuẩn bị kỹ lưỡng, nghiêm túc, khoa học

Giống như kỳ họp trước, Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV tiếp tục được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Từ nhiều tháng qua, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh triển khai các nhiệm vụ, chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan chuẩn bị tốt nhất các điều kiện nhằm tham gia có hiệu quả, góp phần vào thành công của kỳ họp.

Mang tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến nghị trường

Thời gian qua, việc tiếp xúc cử tri (TXCT) đã được đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thực hiện định kỳ bằng nhiều hình thức. Thông qua Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc, cử tri trong tỉnh đã gửi tới Kỳ họp thứ Mười, Quốc hội Khóa XIV nhiều nội dung quan trọng, thiết thực, vì mục tiêu xây dựng, hoàn thiện thể chế và ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, địa phương trong thời gian tới.

Làm cho ý Đảng hợp với lòng dân

Các ý kiến đóng góp sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là nhấn mạnh của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn tại Hội nghị lấy ý kiến các Hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức sáng nay, 28.10, tại Hà Nội.

Tầm nhìn và khát vọng về một nước Việt Nam phát triển, thu nhập cao

Trong dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, tầm nhìn và khát vọng có mối quan hệ chặt chẽ, hữu cơ với nhau. Khát vọng, tuy không đo đếm được, nhưng chính là sức mạnh. Đó là “lắng đọng của tư tưởng”, “đáy” của sự bồi lắng văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc. Đến giai đoạn hiện nay, chúng ta nâng tầm, “đốt lửa” và khơi dậy khát vọng đó lên, hướng mục tiêu, tầm nhìn đến năm 2045, chúng ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội PHÙNG QUỐC HIỂN đã chia sẻ như vậy khi trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân.

Luật trong cuộc sống

Thay đổi cách tiếp cận

Thay đổi cách tiếp cận

Đang có sự đứt đoạn giữa nhà khoa học, nhà quản lý trong xác định nhiệm vụ khoa học công nghệ phục vụ phát triển KT - XH vùng dân tộc thiểu số và miền núi, thiếu sự kết nối giữa thực tiễn và nhu cầu của người dân địa phương. Nêu thực tế này, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Nguyễn Lâm Thành đề nghị, tới đây cần tổ chức lại theo hướng khép kín giữa nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, sản xuất, thị trường. Từ đó, mới có thể kết nối chặt chẽ giữa nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và người dân.

Xem tiếp...