Chất lượng đại biểu phải đặt lên hàng đầu

Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã nêu rõ: “không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn”. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam HẦU A LỀNH cho rằng, quan điểm này thông suốt từ Đại hội Đảng cho đến bầu cử đại biểu Quốc hội. Đồng thời nhấn mạnh, chúng ta quan tâm về cơ cấu, thành phần, nhưng chất lượng đại biểu phải được đặt lên hàng đầu.

Tận tình, chu đáo, trách nhiệm

Chia sẻ về 3 nhiệm kỳ nhận được sự hỗ trợ, tham mưu của Văn phòng Quốc hội, các vụ chuyên môn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Dân tộc ĐINH THỊ PHƯƠNG LAN khẳng định, đội ngũ chuyên viên, người giúp việc của Văn phòng Quốc hội, vụ chuyên môn đã luôn tận tình, chu đáo, hỗ trợ các đại biểu Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao với cái tâm, cái tình nồng ấm.

Bảo tồn tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc dân tộc

Tại Hội thảo tham vấn vận động chính sách tái khởi động giáo dục song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ do Hội đồng Dân tộc tổ chức, các đại biểu cho rằng, dạy học song ngữ trên cơ sở tiếng mẹ đẻ với tính ưu việt, hiệu quả của nó đã góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa nâng cao chất lượng học tập, vừa góp phần bảo tồn tiếng nói, chữ viết, giữ gìn bản sắc, văn hóa dân tộc cho học sinh dân tộc thiểu số. Đây còn là hình thức tổ chức dạy tiếng nói, chữ viết dân tộc thiểu số, cần được phát huy thời gian tới.

Nhân dân là chủ thể, trung tâm trong chiến lược phát triển đất nước

Đại hội lần thứ XIII của Đảng tiếp tục khẳng định, phát triển và làm sâu sắc hơn nữa quan điểm “dân là gốc”, trong đó đặc biệt đề cao vai trò chủ thể, vị trí trung tâm của Nhân dân trong chiến lược phát triển đất nước. Thấm nhuần và thực hành nhuần nhuyễn các nội dung cụ thể được khẳng định tại các Văn kiện Đại hội sẽ khơi dậy sức mạnh và tiềm năng to lớn trong Nhân dân, quy tụ được lòng dân chung sức đồng lòng với Đảng, Nhà nước thực hiện khát vọng phát triển đất nước thịnh vượng và hạnh phúc.

Tận tụy, sáng tạo với tinh thần trách nhiệm cao nhất

Chuyển mạnh sang kiểm soát kết quả đầu ra

Cải cách thể chế tiếp tục là một trong 3 đột phá chiến lược được Đảng ta xác định tại Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII. Theo PGS,TS Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, cải cách thể chế, luật pháp trong giai đoạn tới phải chuyển mạnh từ kiểm soát quy trình và việc tuân thủ quy trình sang đánh giá, kiểm soát kết quả đầu ra.

Kỹ lưỡng ngay từ khi giới thiệu người ứng cử

Tại Phiên họp thứ 53 vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tán thành đề xuất của Chính phủ về việc trình Quốc hội xem xét tăng số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách cho HĐND thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong bối cảnh đang chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhiều ý kiến đề nghị, cần kỹ lưỡng ngay từ khâu giới thiệu người ứng cử đại biểu hoạt động chuyên trách để góp phần quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND TP Hà Nội.

Vận dụng nhuần nhuyễn cơ chế thị trường có kế hoạch

Động lực phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thực hiện khát vọng dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh ở Việt Nam theo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng chính là vận dụng nhuần nhuyễn cơ chế thị trường có kế hoạch.

Những kỷ niệm không quên

Cách đây 75 năm, ngày 2.3.1946 đã đi vào lịch sử là ngày mở đầu truyền thống hoạt động của Văn phòng Quốc hội - tiền thân là Văn phòng Ban Thường trực Quốc hội. Nghị quyết số 751/2005/NQ-UBTVQH11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội có thể xem là một nghị quyết mang tính lịch sử đối với Văn phòng Quốc hội.

Luôn là cơ quan tham mưu, giúp việc tin cậy của Quốc hội

Ts. Bùi Ngọc Thanh - Nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Nắm vững và thực hiện tốt các quy định mới

Nguyễn Ngọc Phương - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình

Lập pháp

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Mở rộng phạm vi điều chỉnh

Luật Thỏa thuận quốc tế năm 2020 thể hiện tính công khai, dân chủ, minh bạch, phù hợp với tinh thần của Hiến pháp. Việc ban hành Luật có ý nghĩa quan trọng cả về đối nội, đối ngoại, tạo khung pháp lý vừa chặt chẽ, vừa linh hoạt, đáp ứng nhu cầu ký kết thỏa thuận quốc tế phù hợp với lợi ích quốc gia và nhu cầu đối ngoại.

Xem tiếp...

Luật trong cuộc sống

Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Có chính sách cụ thể cho từng nhóm đối tượng

Tại cuộc làm việc với Bộ Giáo dục và Đào tạo về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dân tộc thiểu số, một số thành viên Hội đồng Dân tộc đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo cần tiếp tục nghiên cứu ban hành chính sách theo nhóm đối tượng, thu hút nhân tài, giải quyết việc làm tại địa phương cho sinh viên tốt nghiệp đại học loại khá, giỏi là người dân tộc thiểu số; tiếp tục cập nhật số liệu, tình hình thực tế, kiến nghị giải pháp liên quan đến từng bộ, ngành, địa phương về vấn đề này.

Xem tiếp...