Điện lực miền Bắc sẵn sàng, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai 

Xem với cỡ chữ
Thực hiện công văn số 204/TB-VPCP ngày 27.7.2021 của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Văn bản số 4421/EVN-AT ngày 29.7.2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện theo kết luận của Phó thủ tướng về công tác phòng, chống thiên tai, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã dự báo trước những diễn biến bất thường của thời tiết, đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể nhằm ứng phó trước trước các tình huống thiên tai.
Các đơn vị chủ động triển khai diễn tập ngay từ đầu năm
Các đơn vị chủ động triển khai diễn tập ngay từ đầu năm

Chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão 2021, ngày 4.3.2021 Tổng Giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã có Quyết định số 457/QĐ-EVNNPC về việc thành lập Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, với nhiệm vụ: Xây dựng và triển khai phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của toàn Tổng công ty; Hướng dẫn, kiểm tra và đôn đốc các đơn vị thành viên thực hiện tốt việc chuẩn bị công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn;  Chỉ đạo các đơn vị tổ chức khẩn trương khắc phục hậu quả khi xảy ra thiên tai một cách nhanh nhất nhằm đảm bảo cung cấp điện kịp thời, nhanh chóng ổn định sản xuất trên địa bàn do Tổng công ty quản lý; Có những khó khăn vướng mắc vượt quá khả năng giải quyết của Tổng công ty thì phải kịp thời báo cáo Tập đoàn để có hướng chỉ đạo giải quyết.

Kiểm tra đường dây tải điện
Kiểm tra đường dây tải điện

Ngay trong tháng 3 và 4.2021, tất cả các Công ty Điện lực trực thuộc Tổng công ty đã chủ động tổ chức diễn tập, tăng cường luyện tập theo phương châm “4 tại chỗ” cũng như có phối hợp với các lực lượng trên địa bàn sẵn sàng ứng phó với các tình huống thiên tai.

Theo đó, Tổng công ty Điện lực miền Bắc, luôn xác định nhiệm vụ đảm bảo vận hành an toàn hệ thống điện cho 27 tỉnh thành phía Bắc trong mùa mưa bão năm 2021 là nhiệm vụ quan trọng và được đặt lên hàng đầu.

Sẵn sàng cho những tình huống bất thường, phức tạp

Công ty Điện lực Hải Phòng đã tổ chức diễn tập nhằm mục đích kiểm tra đánh giá công tác ứng cứu, xử lý sự cố thiên tai cũng như sự cố lưới điện của cán bộ công nhân viên, năng lực chỉ huy và kỹ năng nghề nghiệp của người lao động. Với tính chất và quy mô diễn tập lớn, cùng sự tham gia và huy động nhân lực thi công cũng như phục vụ diễn tập của 15 đơn vị trong Công ty, 02 đơn vị xây lắp điện với hơn 600 người. Phạm vi làm việc trải dài trên diện rộng của 01 lộ đường dây 35kV thuộc TBA 220kV Vật Cách; Thi hành 46 phiếu công tác/ 46 phiên làm việc.

Diễn tập phòng chống thiên tai đối với lưới điện 110kV tại Nghệ An
Diễn tập phòng chống thiên tai đối với lưới điện 110kV tại Nghệ An

Đối với lưới điện 110kV để đảm bảo vận hành an toàn, cấp điện liên tục trong mùa mưa bão 2021, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Đội QLVH Lưới điện cao thế Nghệ An lựa chọn lưới điện 110kV khu vực huyện Đô Lương và Anh Sơn để tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án diễn tập 3 trong 1, nhằm nâng cao khả năng xử lý sự cố, khắc phục các thiệt hại do bão gây ra của các đơn vị trực thuộc và nâng cao độ ổn định cung cấp điện cho các phụ tải.

Tại Tuyên Quang đã tổ chức diễn tập là những tình huống đa dạng, phức tạp đòi hỏi xử lý linh hoạt, nhạy bén hội tụ đầy đủ các tình huống như: điều kiện thời tiết cực đoan nắng nóng gay gắt, mưa, gió, giông lốc, sạt lở đất, sét đánh vào cây ngoài hành lang làm đổ vào đường dây cao áp gây đổ cột, cong xà, vỡ sứ đầu cực cao áp của máy biến áp, đứt đường dây cáp quang Điện lực... gây mất điện của phụ tải quan trọng, với yêu cầu phải cấp lại điện ngay từ các nguồn điện dự phòng và khắc phục nhanh sự cố để khôi phục cấp lại điện theo sơ đồ kết dây cơ bản. Nội dung diễn tập mà PC Tuyên Quang tổ chức  nhằm chủ động ứng phó với mọi tình huống sự cố phức tạp, đa dạng trong thời gian ngắn nhất, nâng cao hơn nữa độ ổn định và độ tin cậy cung cấp điện, rèn luyện kỹ năng sơ cứu người bị nạn để đạt hiệu quả cao nhất.

Các tình huống đều được lên kế hoạch diễn tập một cách cụ thể
Các tình huống đều được lên kế hoạch diễn tập một cách cụ thể

Xử lý nhanh các sự cố an toàn thông tin, sự cố hệ thống Viễn thông và Công nghệ thông tin đã được Công ty Điện lực Hưng Yên tổ chức diễn tập với các tình huống giả định có sự cố lưới điện, sự cố mạng viễn thông và công nghệ thông tin để đánh giá khả năng phản ứng nhanh và việc thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Qua buổi diễn tập các đơn vị sẽ chủ động và kịp thời ứng phó với bất kỳ tình huống thiên tai xảy ra, nhằm giảm thiệt hại tới mức thấp nhất.

Mùa mưa bão năm 2021 đã đang và còn những diễn biến bất thường trong thời gian tới có thể xảy ra. Nhưng với trách nhiệm và nhiệm vụ của mình, cùng sự chuẩn bị có kế hoạch và kịch bản đã xây dựng, với tinh thần sẵn sàng, chủ động ứng phó, các Công ty Điện lực thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc sẽ thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của mưa bão  năm 2021, với mục tiêu đảm bảo Điện an toàn ổn định và hạn chế thấp nhất thiệt hại về con người và tài sản.

Bảo Ngân