Điều chỉnh lộ trình bắt buộc áp dụng chứng nhận hợp quy đèn LED 

Xem với cỡ chữ
Đây là nội dung tại Quyết định 1383/QĐ-BKHCN về đính chính QCVN 19:2019/BKHCN - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn và tương thích điện từ đối với sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành.
Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Ảnh minh họa. Nguồn: ITN

Theo đó, Bộ KHCN đã dời thời hạn bắt buộc chứng nhận hợp quy đèn LED sang 2021. Cụ thể như sau: Thời hạn bắt buộc chứng nhận phần an toàn điện và phát xạ điện từ: dời từ 1.6.2020 sang 1.2.2021; Thời hạn bắt buộc chứng nhận toàn bộ các yêu cầu của QCVN 19:2019/BKHCN: dời từ 1.6.2021 sang 1.1.2022

Cũng theo Quyết định, đính chính Khoản 1 Điều 4, “Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, các sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu quy định tại phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng yêu cầu về an toàn và giới hạn nhiễu điện từ (EMI) quy định tại Mục 2.1.1; 2.1.2; 2.1.3 và 2.2.1 của QCVN 19:2019/BKHCN trước lưu thông trên thị trường” (theo quy định cũ là ngày 1 tháng 6 năm 2020)

Đính chính Khoản 2 Điều 4, “Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, các sản phẩm quy định tại phụ lục ban hành kèm theo QCVN 19:2019/BKHCN phải đáp ứng tất cả yêu cầu quy định tại Mục 2 của QCVN 19:2019/BKHCN trước lưu thông trên thị trường” (theo quy định cũ là ngày 01 tháng 6 năm 2021)

Đính chính lỗi kỹ thuật dẫn chiếu văn bản quy phạm pháp luật quy định về chỉ định tổ chức thử nghiệm tại điểm b Mục 3.4.2 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 19:2019/BKHCN về sản phẩm chiếu sáng bằng công nghệ LED.

Danh mục các sản phẩm chiếu sáng LED phải bảo đảm các yêu cầu theo QCVN 19:2019/BKHCN

STT

  Tên sản phẩm theo mã HS

 Mã HS

 Phạm vi điều chỉnh

1

 Đèn đi-ốt phát sáng 

 (LED)

 85395000

  • Bóng đèn LED có ba-lát lắp liền dùng cho chiếu sáng thông dụng làm việc ở điện áp lớn hơn 50V.
  • Đèn điện LED thông dụng cố định.
  • Đèn điện LED thông dụng di động.
  • Bóng LED hai đầu được thiết kế thay thế bóng đèn huỳnh quang ống thẳng.

2

 Đèn rọi

 94051091

  • Đèn điện LED thông dụng cố định.

3

 Loại khác

 94052090

  • Đèn điện LED thông dụng di động.

 

Xuân Tùng