Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận kiểm tra thi công tuyến đường ĐT.719, 719B