Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên: Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng 

Xem với cỡ chữ
Sáng 28.10, tham gia thảo luận trực tuyến về Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng(sửa đổi), Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên nhất trí cao sự cần thiết sửa đổi Luật Thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên cho rằng, Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc “Quan tâm khen thưởng tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và nguyên tắc “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng”. Nhưng trong Dự thảo Luật lại không có điều khoản nào quy định chi tiết về các nội dung này.
Đại biểu Quàng Thị Nguyệt phát biểu tại điểm cầu Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên

Đại biểu Quàng Thị Nguyệt (Điện Biên) nêu ý kiến: Qua nghiên cứu dự thảo còn một số nội dung quy định về tiêu chuẩn khen thưởng thì vẫn phải cộng dồn thành tích. Ví dụ; một trong các tiêu chuẩn được tăng Huân Chương lao động hạng nhất là “Đã được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhì và 5 năm tiếp theo trở lên liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong thời gian đó có 3 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và có 2 lần được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh. Theo đó để 2 lần được được tặng danh hiệu "Chiến sỹ thi đua cấp Bộ, ban, ngành, tỉnh" ít nhất mất 6 năm. Như vậy nếu không phấn đấu 2 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, Ban, ngành, tỉnh” thì không đáp ứng được tiêu chuẩn khen thưởng danh hiệu này.

Cũng về nội dung “Nguyên tắc khen thưởng” theo đại biểu Quàng Thị Nguyệt, Dự thảo Luật bổ sung nguyên tắc “Quan tâm khen thưởng tại địa bàn miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số” và nguyên tắc “Bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới trong thi đua khen thưởng”. Tuy nhiên trong Dự thảo Luật lại không có điều khoản nào quy định chi tiết về các nội dung này. Vì vậy đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, cụ thể hóa các nguyên tắc này trong Dự thảo Luật.

Đồng tình với việc nâng các tiêu chuẩn của các danh hiệu thi đua hiện hành đối với các danh hiệu “Gia đình văn hóa”; “thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa” lên mức cao hơn, đại biểu cũng đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc việc đổi tên các danh hiệu thi đua nhằm kế thừa các danh hiệu thi đua hiện hành. Có thể đổi thành “Gia đình văn hóa tiêu biểu”; “Thôn, làng, ấp, bản, tổ dân phố văn hóa tiêu biểu”. Đồng thời cần quy định cụ thể tiêu chuẩn đối với các danh hiệu thi đua này.

Tú Minh