Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang Khóa XVIII

Dồn lực cho chặng nước rút 

Xem với cỡ chữ
Kiên trì “bám” kịch bản tăng trưởng đã đề ra; thực hiện hiệu quả “nhiệm vụ kép” vừa bảo đảm phòng chống dịch Covid-19, vừa duy trì phát triển sản xuất, kinh doanh; đưa ra giải pháp căn cơ tạo nên sự đột phá phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2020, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm được đề cập nhiều tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Tuyên Quang.

Duy trì tăng trưởng khá

Cùng như các địa phương khác trong cả nước, Tuyên Quang bước vào triển khai kế hoạch, nhiệm vụ năm 2020 với nhiều khó khăn thách thức, đại dịch Covid-19 cùng những diễn biến cực đoan của thời tiết đã ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất, kinh doanh, đời sống của Nhân dân trong tỉnh. Mặc dù tăng trưởng kinh tế không đạt được con số như kỳ vọng nhưng vẫn thuộc nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng khá, đạt 2,7%. Thu hút, chấp thuận chủ trương đầu tư 17 dự án với kinh phí đầu tư đăng ký 1.235,6 tỷ đồng; giải quyết việc làm mới cho 8.351 lao động, bằng 54,3% kế hoạch... “Điểm cộng” được các đại biểu đánh giá cao đó là cùng với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và các kịch bản, phương án phòng chống được kích hoạt đồng bộ nên đến nay trên địa bàn tỉnh chưa có người nhiễm Covid-19. Việc thực hiện Nghị quyết của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đạt được nhiều kết quả tích cực. Sau khi sắp xếp, giảm 3 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 5 đơn vị sự nghiệp, giảm 76 cán bộ, công chức, viên chức và người hoạt động không chuyên trách…

Những kết quả đó minh chứng cho tinh thần đoàn kết, quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào. Kết quả nêu trên, càng thôi thúc các đại biểu tập trung trí tuệ phân tích thấu đáo, đánh giá kỹ lưỡng những kết quả đã đạt được và chỉ ra những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, làm cơ sở để đề xuất những kế sách phù hợp, khả thi cho những tháng cuối năm…

Kiên định với mục tiêu tăng trưởng

Đến thời điểm này có thể thấy, các trụ cột kinh tế - xã hội của tỉnh đã cơ bản được tái khởi động và đi vào hoạt động bình thường. Nhưng nhiều đại biểu tỏ ra băn khoăn liệu những tháng cuối năm Tuyên Quang có tạo nên sự bứt phá để hoàn thành các chỉ tiêu theo kịch bản tăng trưởng hay không? Điều này không hề dễ dàng bởi thực tế về tổng thể, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế đều đạt thấp so với kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách trên địa bàn, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu chưa đạt kế hoạch; sản xuất nông lâm nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tiến độ triển khai một số công trình, dự án thực hiện chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp (6 tháng đạt 22%, đến ngày 23/8 đạt 46,6%)...

HĐND cần tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quyết định những vấn đề quan trọng của tỉnh theo thẩm quyền; tăng cường giám sát việc thực hiện các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm, các chương trình, chỉ tiêu kinh tế - xã hội quan trọng của tỉnh. Thực hiện tốt hoạt động TXCT, tiếp công dân, giải quyết đơn thư; thường xuyên đôn đốc, giám sát việc giải quyết kiến nghị chính đáng của cử tri. Các đại biểu HĐND cần thường xuyên nghiên cứu, đổi mới cách thức thực hiện nhiệm vụ, gần dân, sâu sát cơ sở. Ngay sau khi các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành, UBND tỉnh phải sớm thể chế hóa để kịp thời tổ chức thực hiện, chú ý công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để thực hiện đồng bộ, hiệu quả…

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm

Chỉ rõ những kết quả đạt được cũng như các mặt tồn tại, hạn chế, qua thẩm tra, các Ban HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần nhanh chóng rà soát một số chỉ tiêu trong bối cảnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện các đề án, kiểm soát chặt dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; triển khai quyết liệt các biện pháp giải ngân vốn đầu tư công, đôn đốc tiến độ thi công các công trình… Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 73 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nâng tỷ lệ trẻ đi nhà trẻ, nâng chuẩn trình độ giáo viên đáp ứng nhiệm vụ chuyên môn; tăng cường nhân lực y tế có trình độ chuyên môn, chuyển giao, bổ sung trang thiết bị y tế; thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách, nghị quyết đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường chỉ đạo công tác kiểm tra trong lĩnh vực môi trường, khoáng sản; ngăn chặn các vụ việc khiếu kiện trái pháp luật…

Chặng đường của những tháng cuối năm đang dần rút ngắn, với nhiều thuận lợi khó khăn, thách thức đan xen, để hoàn thành cao nhất những mục tiêu đã đề ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Chẩu Văn Lâm nhấn mạnh: Cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao, hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, nhất là các chỉ tiêu, nhiệm vụ đạt thấp, thực hiện còn chậm, bảo đảm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI. Chú ý đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, phấn đấu đến hết quý III.2020, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 60%, đến hết năm 2020 đạt trên 90%, chi thường xuyên đạt trên 98%…Song song với phát triển kinh tế - xã hội, các cấp, các ngành cần tiếp tục xác định công tác phòng chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách. Đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, trọng tâm các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm và văn hóa hành chính, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hiệu quả thực thi công vụ, khắc phục tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, phối hợp thiếu chặt chẽ… Từng cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo lộ trình. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, không để xảy ra nhũng nhiễu, tiêu cực, trì trệ trong giải quyết công việc...

Bách Hợp