Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Đóng góp tích cực vào thành tựu chung của Quốc hội 

Xem với cỡ chữ
Ngày 5.5, Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự và chúc mừng hội nghị.

Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải; Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Văn Tuân... 

Các đại biểu dự Hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Văn Tuân nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, Đoàn ĐBQH, các vị ĐBQH tỉnh đã có nhiều nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri và Nhân dân; thường xuyên bám sát và thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật. Đoàn ĐBQH tỉnh không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực: Tham gia xây dựng pháp luật; thảo luận và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, tham gia tích cực vào các hoạt động xã hội…

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Văn Tuân báo cáo kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ  2016 - 2021

Các ĐBQH tỉnh luôn bám sát tình hình thực tiễn tại địa phương tham gia hiệu quả vào các nội dung liên quan đến: Xây dựng cơ chế, chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh sản xuất hàng hóa nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân; các chính sách an sinh xã hội; phòng chống tham nhũng, lãng phí… Nhiều ý kiến có chiều sâu, có minh chứng cụ thể, có căn cứ thuyết phục đã nói lên được tâm tư nguyện vọng chính đáng của Nhân dân, được Quốc hội, Chính phủ tiếp thu.

Qua 11 kỳ họp Quốc hội, các ĐBQH tỉnh Thái Bình đã tham gia 374 lượt ý kiến phát biểu tại hội trường, tại tổ. Sự tham gia tích cực của Đoàn ĐBQH tỉnh đã góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trên nhiều lĩnh vực. Góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và các phong trào ở địa phương cũng như của cả nước, được đông đảo cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trao lẵng hoa chúc mừng Đoàn ĐBQH tỉnh Thái Bình

Nhìn lại hoạt động của Đoàn trong nhiệm kỳ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Văn Tuân cũng thẳng thắn chỉ rõ: Hoạt động giám sát, khảo sát của Đoàn chưa bao quát hết các lĩnh vực. Việc theo dõi, đôn đốc giải quyết kiến nghị sau giám sát chưa thường xuyên; chưa tổ chức tái giám sát việc thực hiện kết luận sau giám sát nên một số cơ quan chậm thực hiện kiến nghị; chưa theo đến cùng đối với các báo cáo kết quả giải quyết ý kiến cử tri có nội dung chưa rõ ràng... Bên cạnh đó, việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng luật của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia vào các dự án luật còn ít...

Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Đông Hải đánh giá cao kết quả hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh trong nhiệm kỳ. Các ĐBQH tỉnh đã tham gia có chất lượng với hàm lượng trí tuệ, trách nhiệm vào từng nội dung công việc. Quá trình tham gia hoạt động tại Quốc hội, các ĐBQH của tỉnh đã giúp tỉnh nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, bộ, ngành Trung ương để thêm được điều kiện phát triển.

Các ĐBQH rất chú trọng công tác giám sát, gắn giám sát với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; sâu sát với thực tế để kịp thời phát hiện uốn nắn, chấn chỉnh thiếu sót giúp cho tỉnh, lãnh đạo tỉnh phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời xử lý, tháo gỡ. Đoàn ĐBQH tỉnh cũng chú trọng công tác TXCT, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tạo cầu nối giữa Quốc hội và cử tri. Đồng thời, truyền tải những chủ trương định hướng của Đảng, Quốc hội, Chính phủ đến với cử tri một cách gần gũi, trực quan, dễ tiếp cận...

Khánh Duy