Phiên họp Ủy ban Kinh tế, Đại hội đồng AIPA-42

Đồng hành cùng Chính phủ và người dân các nước đẩy lùi đại dịch và phục hồi kinh tế