Đồng hành, thấu hiểu và chia sẻ 

Xem với cỡ chữ
Chia sẻ với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, các đại biểu cho rằng,với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước, Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội Khóa XV đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra với nhiều nội dung quan trọng như: Kiện toàn bộ máy Nhà nước, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm, các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2021 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025…Bên cạnh đó, Quốc hội thống nhất đưa vào Nghị quyết kỳ họp nội dung riêng về phòng chống dịch covid-19, đồng thời giao cho Chính phủ được chủ động quyết định một số biện pháp cấp bách trong phòng chống dịch bệnh, điều này thể hiện sự đồng hành, thấu hiểu, chia sẻ của Quốc hội với Chính phủ.