Đồng hồ Coolest Clock 

Xem với cỡ chữ
Coolest Clock có khả năng hiển thị nhiều mặt đồng hồ với phong cách khác nhau.

Nguồn: khoahoc.com
Thực chất đây là thiết bị gắn tường, hoạt động như máy chiếu và được điều khiển thông qua ứng dụng di động giúp người dùng dễ dàng quản lý cũng như tùy biến đồng hồ. Ứng dụng còn cho phép phân loại hay lọc những thông tin hiển thị lên thiết bị. Ngoài khả năng hiển thị giờ, Coolest Clock có thể hiển thị ngày, nhiệt độ, thời tiết, bản đồ, tin tức và những thông báo từ mạng xã hội… Nhờ sự linh hoạt thay đổi thiết kế tùy thuộc vào thẩm mỹ của người dùng và khả năng hiển thị nhiều thông tin khác nhau, Coolest Clock phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng.