Đồng Nai: Cần giải pháp trọng tâm, trọng điểm trong giải ngân nguồn vốn đầu tư công 

Xem với cỡ chữ
Ngày 23.9, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương về tình hình thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Theo Sở Kế hoạch – Đầu tư tỉnh Đồng Nai, năm 2021, tổng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh sau điều chỉnh là là hơn 24,5 nghìn tỷ đồng. Tính đến ngày 18.9, tổng vốn đầu tư công đã được giải ngân là gần 7,3 nghìn tỷ đồng, đạt gần 30% kế hoạch năm.

Báo cáo cũng nêu rõ, tình hình giải ngân vốn trong hơn 8 tháng năm 2021 nhìn chung vẫn còn chậm. Cụ thể, bình quân tỷ lệ giải ngân của các dự án được phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hiện chỉ đạt hơn 36,5%, trong khi đó, tỷ lệ giải ngân bình quân đối với các dự án do cấp huyện giao chỉ tiêu đạt hơn 48%. Nguyên nhân theo các địa phương và các ch đầu tư phản ảnh chủ yếu là do các vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng, ngoài ra tác động của dịch Covid-19 cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trong thời gian tới, tại hội nghị, Sở Kế hoạch – Đầu tư đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND các địa phương còn có các dự án gặp vướng mắc trong khâu giải phóng mặt bằng rà soát từng dự án cụ thể báo cáo UBND tỉnh, đồng thời đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư. Cùng với đó, các chủ đầu tư cũng phải có giải pháp yêu cầu các đơn vị thi công tăng cường nguồn nhân lực, máy móc phục vụ thi công dự án để “bù” tiến độ trong thời gian chậm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phát biểu tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng nai Võ Tấn Đức cho rằng, với kết quả giải ngân như hiện nay, việc thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công theo như mục tiêu của UBND tỉnh đạt trên 95% tổng nguồn vốn đầu tư công năm 2021 là rất khó hoàn thành. Do đó, với quỹ thời gian còn lại khoảng 3 tháng, cần phải có những giải pháp trọng tâm, trọng điểm.

Trong bối cảnh nền kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, các cơ quan, các địa phương phải xác định giải ngân nguồn vốn đầu tư công là công việc trọng tâm, mang tính chất quyết định trong việc thực hiện các giải pháp hiệu quả để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hộichủ đầu tư chủ động xây dựng lại tiến độ giải ngân của từng dự án.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức đã thông nhất thành lập Tổ công tác đặc biệt để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. 

Vân Phi