Đồng Nai: Quyết liệt các giải pháp để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh 

Xem với cỡ chữ

Theo đánh giá tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Khóa X vừa được tổ chức, 6 tháng đầu năm, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn nhưng hầu hết các lĩnh vực đều tăng so với cùng kỳ. Trong đó, tổng sản phẩm GRDP 6 tháng đầu năm tăng 5,74% so với 4,71% của cùng kỳ năm 2020. Tuy nhiên, giải ngân vốn đầu tư công mới chỉ đạt 5.777 tỷ đồng/19.144 tỷ đồng, đạt trên 30% kế hoạch năm; tỉnh đang tháo gỡ đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm của tỉnh và quốc gia trên địa bàn. Những tháng cuối năm, UBND tỉnh sẽ tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh; đàm phán, trao đổi với tất cả các đối tác có thể để đẩy nhanh việc mua, tiêm phòng vaccine Covid-19; tiếp tục hỗ trợ người dân, người lao động gặp khó khăn do đại dịch…

TRÂM NGUYỄN