Đồng Tháp hạn chế sản xuất gạch đất sét nung 

Xem với cỡ chữ
Tỉnh Đồng Tháp đang từng bước hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung và thay thế bằng việc sử dụng vật liệu xây không nung nhằm tiết kiệm đất nông nghiệp, góp phần bảo đảm an ninh lương thực, giảm thiểu khí thải từ lò nung gây ô nhiễm môi trường.

Ngoài nhà máy sản xuất gạch bê tông bọt của công ty HIDICO với công suất 40.000m3/năm (tương ứng 20 triệu viên gạch nung/năm) hiện có, tỉnh tiếp tục đầu tư hơn 26 tỷ đồng xây thêm 1 nhà máy sản xuất gạch bê tông bọt có công suất 40.000m3/năm; đầu tư 4 dây chuyền 10 triệu viên/năm để sản xuất gạch xi măng cốt liệu, đến năm 2015 là 40 triệu viên (8x8x19)/năm.

Ngoài ra, Đồng Tháp kiên quyết không cấp phép đầu tư mới các cơ sở sản xuất gạch đất sét nung thủ công. Tỉnh tiếp tục phổ biến các chủ trương của Chính phủ về việc tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung, hạn chế sản xuất, sử dụng gạch đất sét nung. Bên cạnh đó, tỉnh sẽ tuyên truyền những lợi ích lâu dài về bảo vệ môi trường, bảo vệ diện tích đất nông nghiệp khi hạn chế sản xuất và sử dụng gạch đất sét nung; khuyến khích thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và đầu tư xây dựng nhà máy về sản xuất vật liệu xây không nung.

Theo thống kê đến năm 2013, trên địa bàn tỉnh có 168 cơ sở sản xuất với khoảng 499 lò gạch đất sét nung; trong đó, hầu hết các lò gạch đều sử dụng trấu để đốt lò và đất sét được khai thác chủ yếu từ đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Sản lượng sản xuất khoảng 290 triệu viên trong 1 năm. Hiện chỉ có 9 lò gạch hoffman và một số lò gạch cải tiến có xây dựng hệ thống xử lý khí thải, còn lại hầu hết các lò gạch thủ công không có hệ thống xử lý khí thải trước khi thải vào môi trường, do đó gây ô nhiễm môi trường cao. Đồng Tháp đặt ra mục tiêu chấm dứt hoạt động các lò sản xuất gạch đất sét nung thủ công khoảng 10% số lượng lò vào năm 2015, 40 - 50% số lượng loại lò này vào năm 2018 và chấm dứt hoạt động hoàn toàn các lò thủ công vào năm 2020.

Theo TTXVN