Đồng Tháp: Quy định trách nhiệm quản lý nhà ở chính sách 

Xem với cỡ chữ

Thẩm tra Dự thảo nghị quyết về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh giai đoạn 2021 - 2030, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho rằng: Hiện, chất lượng nhà ở trên địa bàn còn thấp; một số khu vực phát triển nhà ở chưa đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật; công tác quản lý nhà ở còn một số tồn tại. Do đó, đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của chính quyền trong quản lý nhà ở chính sách; rà soát nhu cầu nhà ở xã hội, nhà ở cho người có công, nhà ở cho các đối tượng cả giai đoạn. Đối với dự thảo nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ thêm cho các lực lượng trực tiếp tham gia phòng, chống dịch trên địa bàn, có ý kiến băn khoăn về hỗ trợ tăng thêm 50% mức chi phụ cấp cho các đối tượng quy định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 và Khoản 6 Điều 2 Nghị quyết số 16 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19; mức chi cho đối tượng phát sinh ngoài Nghị quyết 16…

SƠN NGUYÊN