ĐBQH Lò Thị Luyến (Điện Biên):

Dư địa phát triển bảo hiểm xã hội còn rất lớn 

Xem với cỡ chữ
Theo ĐBQH Lò Thị Luyến, số liệu của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết năm 2020, còn khoảng 66,5% số người trong độ tuổi lao động chưa tham gia bảo hiểm xã hội. Như vậy, dư địa để phát triển quỹ bảo hiểm xã hội còn rất lớn. Để đạt được mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW, cần sự nỗ lực cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị.
ĐBQH Lò Thị Luyến (Điện Biên) phát biểu
Ảnh: Quang Khánh

Hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội trong cả khu vực bảo hiểm tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc đều tăng. Trong Báo cáo, Chính phủ cũng đã nêu có được kết quả đó là do hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo hiểm xã hội cũng có nhiều chuyển biến tích cực cả về số lượng và chất lượng. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm tự nguyện vẫn còn có những tồn tại như kết quả đạt được còn cách xa so với tiềm năng, mức thu nhập bình quân để lựa chọn hướng đóng bảo hiểm giảm, nhận thức của người lao động trong việc tham gia bảo hiểm xã hội còn hạn chế.

Về nội dung này, đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá thêm nguyên nhân là phân tích kỹ hơn vì sao người lao động chưa nhận thức đầy đủ về vai trò, ý nghĩa và giá trị tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong khi bảo hiểm xã hội tự nguyện có những chính sách ưu việt, ổn định như được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng, linh hoạt, phương thức đóng linh hoạt, nhưng lại không thu hút được sự tham gia? Thậm chí, một bộ phận không nhỏ người dân không biết có chính sách này hoặc có biết nhưng còn lơ mơ, không hiểu quyền lợi, cách thức đóng bảo hiểm thế thế nào, mua bảo hiểm xã hội tự nguyện ở đâu. Nhiều người dân không phân biệt được chính sách bảo hiểm xã hội của Nhà nước do Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tổ chức thực hiện giống và khác gì so với các hoạt động bảo hiểm thương mại do các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm thực hiện. Nhiều người đã hiểu nhầm và đánh đồng các hoạt động bảo hiểm đều là của Nhà nước.

Bên cạnh đó, hiện nay, công tác tuyên truyền chủ yếu đang tập trung vào các đối tượng là người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp. Còn những người lao động ở khu vực khác như lao động tự do, tiểu thương khu vực đô thị, nông dân ở khu vực nông thôn và họ có thu nhập khá thì hoạt động tuyên truyền chưa thực sự quan tâm đến những đối tượng này. Mặt khác, quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội chưa thực sự hấp dẫn như thời gian đóng bảo hiểm để hưởng chế độ hưu trí dài. Đối tượng có khả năng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức hỗ trợ đóng bảo hiểm thấp nên không hấp dẫn được người tham gia. 

Thời gian tới, để tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được và thực hiện mục tiêu của Nghị quyết 28, đại biểu đề nghị, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam tiếp tục tăng cường hơn nữa hoạt động tuyên truyền để nâng cao nhận thức người dân về giá trị, tính ưu việt của chính sách bảo hiểm tự nguyện của Nhà nước. Bảo hiểm Xã hội tại các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị để phát triển đội ngũ cộng tác viên, tuyên truyền viên nhằm tuyền truyền đầy đủ về các chính sách bảo hiểm đến từng thôn, bản, từng người dân. Quan tâm đến tuyền truyền đến các đối tượng có thu nhập khá, ổn định, có khả năng tham gia vào bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Đại biểu cũng cho rằng, Chính phủ cần sớm nghiên cứu để điều chỉnh các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện theo hướng thiết kế bổ sung các chế độ được hưởng như ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cùng với đó, nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với các nhóm đối tượng khác để khuyến khích tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Riêng đối với đối tượng hộ nghèo, hiện nay Nhà nước đang hỗ trợ mức đóng bảo hiểm là 30%, mức hỗ trợ đóng bảo hiểm đối với các hộ cận nghèo là 25%, nhưng đa số không có khả năng tham gia. Trong thời gian tới, cần quan tâm mức hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với những đối tượng khác, vì đối tượng này nếu như tuyên truyền tốt và khích lệ thì họ sẽ tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện nay, chúng ta đang hỗ trợ 10%, do đó đại biểu đề nghị Quốc hội và Chính phủ quan tâm hơn đến những chính sách nâng cao hỗ trợ người tham gia bảo hiểm tự nguyện để có thể phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn.

Đức Hiệp