Bình Dương

Dự kiến ban hành 16 nghị quyết tại Kỳ họp thứ 2 

Xem với cỡ chữ
Thường trực HĐND tỉnh Bình Dương vừa quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 2 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2021) HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, kỳ họp sẽ được tiến hành trong 1 ngày 10.9, HĐND dự kiến sẽ xem xét, quyết định 16 nghị quyết. Đó là các nghị quyết về: Việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND tỉnh Khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026; ban hành Nội quy kỳ họp HĐND tỉnh Khóa X; Nghị quyết về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2022; Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề năm 2022 của HĐND tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh; Nghị quyết điều chỉnh, dừng thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai; Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 10.12.2020 của HĐND tỉnh về danh mục công trình, dự án thuộc diện thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trong năm 2021 trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 53/2016/NQ-HĐND9 ngày 16.12.2016 của HĐND tỉnh về thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Nghị quyết về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây đầu dòng; giống, vườn giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.

HĐND tỉnh Bình Dương sẽ giám sát tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ảnh: Quang Tám 

Nghị quyết về Quy định chế độ hỗ trợ công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc kéo dài thời gian thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 12.8.2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2016 - 2017 đến năm học 2020 - 2021 và Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 20.7.2017 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2017 - 2018 đến năm học 2020 - 2021. Nghị quyết về mức chuẩn trợ cấp, trợ giúp xã hội và đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết về việc đề nghị thông qua nội dung đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên và tên công viên Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Tài liệu kỳ họp sẽ được cập nhật trên ứng dụng (App) điều hành hoạt động của HĐND tỉnh và Trang thông tin điện tử tổng hợp của Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bình Dương (https://hdndbinhduong.vn). Thường trực HĐND tỉnh nhấn mạnh yêu cầu đại biểu tham dự kỳ họp tuân thủ nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

NGUYỄN NHẬT