Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025

Đúng đối tượng, trúng mục tiêu 

Xem với cỡ chữ
Không đầu tư dàn trải, manh mún, phải đúng đối tượng, trúng các mục tiêu đã đề ra là một yêu cầu được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra với chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 – 2025.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn điều hành phiên họp
Ảnh: Hồ Long

Tiếp tục thực hiện chương trình Phiên họp thứ 58, chiều 13.7, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo của Chính phủ đề xuất chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025 (Chương trình). 

Thu gọn chương trình

Theo Tờ trình do Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trình bày, chủ trương đầu tư Chương trình đã thu gọn, giảm từ 5 dự án (15 tiểu dự án) xuống còn 4 dự án (11 tiểu dự án). Tổng nguồn vốn đề xuất thực hiện được điều chỉnh giảm từ 102.815 tỷ đồng xuống còn 90.260 tỷ đồng. Cơ bản tán thành với sự cần thiết xây dựng Chương trình, song nêu quan điểm của cơ quan thẩm ra, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh đề nghị giữ tên chương trình là Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Chính phủ nên điều chỉnh, giữ lại trong Chương trình những nội dung về “an sinh xã hội” có liên quan trực tiếp đến địa bàn nghèo, hộ nghèo còn các nội dung khác đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung phát biểu
Ảnh: Hồ Long

Về đối tượng thụ hưởng chương trình, Ủy ban về các vấn đề Xã hội thống nhất gồm: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời đề nghị bổ sung đối tượng hộ nghèo không có khả năng lao động để thực hiện bảo trợ xã hội còn các đối tượng khác thuộc nội dung an sinh xã hội thực hiện theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và quy định pháp luật có liên quan.

Tập trung đầu tư địa bàn nghèo, hộ nghèo

Cơ bản tán thành đề xuất của cơ quan thẩm tra về tên gọi, phạm vi Chương trình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 sẽ tiếp tục tập trung đầu tư vào địa bàn nghèo, hộ nghèo, vừa giải quyết các chiều nghèo về thu nhập, thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản nhằm đạt được chỉ tiêu giảm nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều hàng năm từ 1 đến 1,5 %. 

Ảnh: Hồ Long

Đối tượng thụ hưởng của Chương trình là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em, người bạo lực trên cơ sở giới, người cai nghiện; Người học nghề, người lao động, giáo viên, cán bộ quản lý; Các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cai nghiện; cơ sở cung cấp dịch vụ cho trẻ em, hỗ trợ về bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân và cơ quan có liên quan. Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước; khuyến khích các địa phương vận dụng các chính sách, cơ chế giảm nghèo và an sinh xã hội đặc thù áp dụng cho các đối tượng trên địa bàn bằng nguồn lực của địa phương. 

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị, Chính phủ bổ sung các nội dung phù hợp để giải quyết tình trạng thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản của hộ nghèo ở giai đoạn trước hoặc chưa bố trí được nguồn lực thực hiện như nhà dinh dưỡng, y tế, thông tin để thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều. 

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất, sẽ bố trí đủ vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương cho chương trình mà Chính phủ dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 là 20.000 tỷ đồng, trên cơ sở đã bổ sung các nội dung bảo đảm thực hiện giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững các chiều thiếu hụt của dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở, dinh dưỡng, người nghèo không có khả năng lao động. Với nguồn lực từ nguồn vốn sự nghiệp của ngân sách Trung ương, Chính phủ cần cân đối để thực hiện đầy đủ các mục tiêu, chỉ tiêu của chương trình.

Các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu không dàn trải, manh mún, phải đầu tư đúng đối tượng, trúng các mục tiêu, định hướng đã đề ra.

Giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, cuộc chiến chống đói nghèo trong thời gian tới sẽ còn gian khổ, cam go, đặc biệt là ở vùng lõi nghèo, khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, "giống như người leo núi leo được chặng đầu còn khỏe, ở chân núi sẽ leo được, nhưng càng lên cao càng khó leo hơn". Nhà nước đóng vai trò chủ đạo trong thực hiện giảm nghèo bền vững. Tuy nhiên, cách thức thực hiện trong giai đoạn tới sẽ phải thay đổi, tập trung hỗ trợ để khuyến khích người nghèo vươn lên, không ỷ lại; giảm tối đa việc cho không, chuyển sang hướng hỗ trợ có điều kiện, cho vay ngân hàng chính sách cũng theo hướng đó, không được cho không. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cũng nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội về bổ sung tiêu chí với 6 chiều giảm nghèo khác; điều chỉnh một số nội dung trong chương trình; giảm số lượng đối tượng thụ hưởng...

Thanh Hải