Tọa đàm “Phát triển đường bộ cao tốc ở Việt Nam và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư”

Đường cao tốc hình thành tăng được kết nối vùng, kết nối liên tỉnh