FPT trở thành đối tác chiến lược của Tập đoàn Business Objects 

Xem với cỡ chữ

      Công ty Hệ thống Thông tin FPT, thuộc Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp và phân phối những giải pháp khai thác thông tin doanh nghiệp (Business Intelligence) với Tập đoàn Business Objects. Theo thoả thuận, hai bên sẽ cùng hợp tác tìm kiếm các cơ hội phát triển thị trường thông qua việc thực hiện những giải pháp đột phá và sáng tạo cho khách hàng trong các lĩnh vực từ dịch vụ tài chính, ngân hàng đến viễn thông và tìm kiếm những cơ hội xuất khẩu các dịch vụ phát triển và tư vấn tại các nước trong khu vực.

PT