Gần 9.200 ha cây trồng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn tại Thanh Hóa 

Xem với cỡ chữ
Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa dự báo vụ thu mùa 2021 trên địa bàn tỉnh sẽ có gần 9.200 ha cây trồng có nguy cơ ngập úng khi mưa lớn, tập trung ở các huyện, thị xã, như: Nghi Sơn 910 ha, Yên Định 1.200 ha, Hà Trung 1.630 ha, Nông Cống 2.000 ha, Thọ Xuân 1.100 ha, Vĩnh Lộc 900 ha, Ngọc Lặc 530 ha, Triệu Sơn 450 ha, Thiệu Hóa 200 ha, Nga Sơn 170 ha…

Mùa mưa bão đang cận kề, căn cứ vào dự báo, nhận định của Chi cục Thủy lợi Thanh Hóa, thời gian qua chính quyền các địa phương, nhất là những huyện, thị xã có diện tích nằm trong vùng xảy ra ngập lụt đã và đang cùng với các công ty quản lý và khai thác các công trình thủy lợi tổ chức kiểm tra công trình trước lũ, đánh giá đúng mức độ hư hỏng, an toàn công trình và xây dựng kế hoạch tu sửa công trình, kế hoạch nạo vét kênh tiêu liên huyện, liên xã, nhằm khơi thông dòng chảy, tạo điều kiện cho việc tiêu thoát nước lũ. Kiểm tra, rà soát quy trình vận hành hồ chứa, xây dựng phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho từng hồ chứa theo quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

Mưa lớn ở Thanh Hóa. Nguồn: Internet
Mưa lớn ở Thanh Hóa

Nguồn: ITN 

Đối với công trình hồ chứa chưa đảm bảo an toàn không tích nước. Các hồ đang cải tạo nâng cấp cần đôn đốc các nhà thầu thi công đảm bảo theo đúng tiến độ đồng thời yêu cầu các nhà thầu có phương án ứng phó thiên tai cho công trình, vùng hạ du đập.

Tập trung chỉ đạo tu sửa, bảo dưỡng các cống tiêu, các cống ngăn lũ, các trạm bơm tiêu úng, công trình hồ đập, tổ chức kiểm tra vận hành thử các trạm bơm tiêu, cống tiêu, cửa van tràn xả lũ đảm bảo vận hành tốt trong mùa mưa bão; đồng thời, chủ động tiêu nước đệm trước khi có mưa lớn xảy ra.

Bên cạnh đó, các địa phương, đơn vị tổ chức, huy động lực lượng ra quân nạo vét kênh tiêu, vớt bèo tây, bè mảng, rau muống; giải tỏa ách tắc, xử lý lấn chiếm công trình tiêu thoát, các vi phạm phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi trên các hệ thống kênh, trục tiêu lớn.

Thảo Anh