Gắn kèn cho iPhone, iPad  

Xem với cỡ chữ
Christopher Locke, một nghệ nhân sống tại Mỹ vừa có thiết kế đầy táo bạo khi sử dụng các loại kèn Trumpet để làm loa ngoài cho iPhone, iPad.


Nguồn: ITN

Ý tưởng của Christopher Locke là muốn iPhone, iPad phát ra được những âm thanh tự nhiên thật cao, thay vì sử dụng các loa ngoài bằng điện tử. Christopher Locke đã thiết kế lại phần nối của kèn Trumpet để từ đó nó có thể kết nối với iPhone, iPad dễ dàng. Vì sử dụng loại kèn Trumpet làm loa ngoài, nên bộ loa đặc biệt này sẽ phát ra những âm thanh tự nhiên mà không cần phải sử dụng dây dẫn điện như các loại loa điện tử khác.