Gia Lai: Thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng 

Xem với cỡ chữ
UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 1165/QĐ-UBND về thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh.

Tập huấn về ứng phó sự cố mạng máy tính cho đội ngũ cán bộ, công chức. (Ảnh nguồn: baogialai)

Theo quyết định, Phó Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin, thành viên Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin làm Đội trưởng. Đồng thời, có 3 đội phó Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh gồm: Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông, Trưởng phòng Công nghệ thông tin của Sở thông tin và truyền thông, lãnh đạo phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh (PA81).

Đội ứng cứu có nhiệm vụ tổ chức, phối hợp, hỗ trợ trong công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, ứng cứu các sự cố mạng máy tính trên địa bàn tỉnh; tham mưu giúp Sở thông tin và truyền thông triển khai nhiệm vụ xây dựng kế hoạch ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của tỉnh, thực hiện trách nhiệm thành viên đầu mối của tỉnh trong mạng lưới ứng cứu sự cố máy tính trên toàn quốc. Đồng thời, liên kết và phối hợp với các tỉnh, thành phố nhằm ứng phó kịp thời khi xảy ra sự cố mạng máy tính, dưới sự điều phối của Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VNCERT).

Thanh Xuân