Giải pháp nào thúc đẩy phát triển kinh tế sau dịch Covid-19 ? 

Xem với cỡ chữ
Theo dự kiến, từ ngày 6 - 7.7, HĐND TP Hà Nội khóa XV sẽ tổ chức Kỳ họp thứ 15 để thảo luận, xem xét và thông qua nhiều nội dung quan trọng. Tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ tăng thời gian thảo luận, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế sau dịch Covid-19.

Dự kiến xem xét 12 báo cáo thường kỳ

Theo Chánh Văn phòng HĐND TP Hà Nội Lê Minh Đức, tại kỳ họp này, HĐND thành phố dự kiến sẽ xem xét 12 báo cáo thường kỳ về: Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT - XH, an ninh - quốc phòng; thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn thủ đô; công tác phòng chống, tham nhũng; báo cáo kết quả trả lời kiến nghị cử tri trước và sau kỳ họp thứ 11 HĐND thành phố…

Cũng tại kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét 1 nghị quyết thường kỳ về nhiệm vụ phát triển KT - XH, an ninh - quốc phòng; thu chi ngân sách TP Hà Nội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng thời, tại kỳ họp sẽ xem xét 17 tờ trình, dự thảo nghị quyết chuyên đề liên quan đến một số chính sách liên quan và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của nhân dân thủ đô, đó là nghị quyết về quy định các khu vực thuộc nội thành không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi; nghị quyết phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, danh mục công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2020; nghị quyết về kế hoạch thực hiện đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021 - 2025 của thủ đô...

Ngoài ra, để thúc đẩy kinh tế - xã hội thủ đô trong 6 tháng cuối năm, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét nghị quyết chuyên đề về phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công của TP Hà Nội; phê duyệt mức hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã... Đặc biệt, tại kỳ họp sẽ xem xét nghị quyết quy định việc hỗ trợ học phí cho học sinh tiểu học trong các cơ sở giáo dục tư thục tại địa bàn không đủ trường công lập.

Từ đầu năm đến nay, công tác chuẩn bị kỳ họp được HĐND thành phố thực hiện nghiêm túc, hiệu quả  

Chất vấn và trả lời chất vấn bằng văn bản

Bên cạnh đó, do đây là một trong những kỳ họp quan trọng trong năm nên HĐND thành phố đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ tất cả những nội dung liên quan đến kỳ họp. Theo đó, thường trực HĐND thành phố đã báo cáo xin ý kiến thường trực Thành ủy về nội dung kỳ họp. Đồng thời, ban hành văn bản hướng dẫn TXCT và gửi tài liệu để đại biểu HĐND thành phố tiếp xúc tại đơn vị bầu cử nhằm thu thập ý kiến, nguyện vọng của cử tri. Đến thời điểm hiện tại, thường trực HĐND thành phố đã phân công các ban phối hợp với UBND thành phố và các sở, ngành chức năng trong quá trình chuẩn bị nội dung kỳ họp; tổ chức thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, bảo đảm theo đúng quy định của luật. 

Về phía UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung cũng đã chỉ đạo các cơ quan liên quan chuẩn bị tài liệu phục vụ TXCT trước kỳ họp; phân công đại diện sở, ngành, đơn vị trực thuộc tham dự các buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND trước Kỳ họp thứ 15.

Đáng chú ý, theo Chánh Văn phòng HĐND thành phố, tại kỳ họp lần này, HĐND thành phố sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn dưới hình thức trả lời bằng văn bản giống như Quốc hội đã thực hiện tại kỳ họp vừa qua. "Qua xin ý kiến của các đại biểu HĐND thành phố, đa phần đều tán thành chủ trương tăng thời gian thảo luận về kinh tế - xã hội thủ đô trong 6 tháng đầu năm, trong đó sẽ tập trung vào nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội sau dịch Covid-19. Sau khi bàn bạc và thảo luận, thường trực HĐND thành phố quyết định sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức trả lời bằng văn bản" - ông Lê Minh Đức thông tin thêm.

PHI LONG