Giải quyết bảo hiểm xã hội một lần ở doanh nghiệp phá sản 

Xem với cỡ chữ
Trước thực trạng hàng loạt doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), BHXH Việt Nam vừa có hướng dẫn việc thực hiện chế độ BHXH đối với người lao động tại các đơn vị này để bảo đảm quyền lợi.

Cụ thể, tại hướng dẫn này, BHXH Việt Nam nêu rõ, giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Người được hưởng theo quy định tại điểm b, c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014 là người lao động ra nước ngoài để định cư; người đang bị mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ trướng, phong... Khi người lao động đủ thời gian tham gia BHXH và có yêu cầu, sẽ được giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần.

Với người hưởng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014 mà thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH vẫn chưa đủ 20 năm thì giải quyết hưởng BHXH một lần đối với thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH). Khi thời gian tham gia BHXH được đóng đủ và người lao động có yêu cầu sẽ giải quyết hưởng bổ sung BHXH một lần.

Đối với người hưởng theo Nghị quyết số 93/2015/QH13 về việc thực hiện chính sách hưởng BHXH một lần đối với người lao động, thì giải quyết như đối với các trường hợp nêu trên. Việc xác định người lao động sau một năm nghỉ việc để làm cơ sở xem xét điều kiện hưởng BHXH một lần căn cứ vào thời điểm nghỉ việc cuối cùng trước khi người lao động đề nghị hưởng BHXH một lần.

Ngoài ra, trong trường hợp có thời gian tham gia BHXH nếu tính cả thời gian còn nợ tiền đóng BHXH mà đủ 20 năm trở lên (trừ trường hợp tại các điểm b, c Khoản 1 Điều 60 Luật BHXH 2014) thì chưa giải quyết hưởng BHXH một lần. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung đủ thì cơ quan BHXH ghi nhận và bảo lưu toàn bộ thời gian đóng BHXH bổ sung.

Công nhân một doanh nghiệp tại quận Bình Tân, TP HCM viết đơn kiện do bị nợ BHXH kéo dài

Nguồn: ITN 

Trường hợp người lao động tiếp tục có nguyện vọng hưởng BHXH một lần, cơ quan BHXH tính gộp thời gian đã giải quyết trước đó với thời gian đóng bổ sung để xác định lại mức hưởng mới và trừ đi mức hưởng được tính lại tương ứng, với thời gian hưởng bao gồm cả thời gian đã làm tròn (nếu có) để chi trả bổ sung cho người lao động.

Cũng tại hướng dẫn này, BHXH Việt Nam thống nhất thực hiện chế độ BHXH với người lao động đã đủ các điều kiện tại doanh nghiệp phá sản còn nợ tiền đóng BHXH như sau:

Về chế độ thai sản đối với trường hợp sinh con, nhận nuôi con nuôi, người lao động có đủ thời gian đóng BHXH vào quỹ ốm đau, thai sản (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH), nếu có căn cứ để xác định người lao động chưa hưởng chế độ thì cơ quan BHXH giải quyết trợ cấp thai sản. Theo đó, quy định về thời gian đóng BHXH trong trường hợp này là đủ 6 tháng trở lên theo Khoản 2 Điều 31 Luật BHXH năm 2014; hoặc 3 tháng trở lên theo Khoản 3 Điều 31 Luật BHXH năm 2014. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung và làm thay đổi mức trợ cấp thì điều chỉnh lại mức hưởng theo quy định để chi trả bổ sung.

Về chế độ hưu trí, cơ quan BHXH giải quyết hưởng lương hưu đối với người lao động đủ điều kiện về tuổi và thời gian đã đóng BHXH (không bao gồm thời gian còn nợ tiền đóng BHXH) theo quy định. Khi thời gian tham gia BHXH được đóng bổ sung thì cộng nối thời gian đóng BHXH để điều chỉnh lại chế độ hưu trí. Đồng thời, xác định số tiền chênh lệch phát sinh để chi trả bổ sung cho người lao động kể từ thời điểm hưởng.

Quốc Túy