Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV:

Giải trình rõ hơn đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố 

Xem với cỡ chữ
Sáng 22.10, sau khi nghe trình bày Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); về các dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế, Quốc hội đã thảo luận tại Tổ về các cơ chế, chính sách đặc thù áp dụng cho 4 tỉnh, thành phố.

Thảo luận Tổ tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, các đại biểu cơ bản nhất trí ban hành Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế để thể chế hóa các Nghị quyết của Bộ Chính trị nhằm tạo cơ chế huy động nguồn lực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương này. Dù vậy, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ một số vấn đề trong dự thảo nghị quyết như: thực hiện cơ chế đặc thù cần tránh làm "phình" ngân sách, đặc biệt tránh việc có cơ chế riêng để tăng các khoản thu trong giai đoạn người dân và doanh nghiệp đang khó khăn vì dịch bệnh.

Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng phát biểu tại Tổ về cơ chế, chính sách đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố

Ảnh: Quang Khánh 

Đại biểu Quốc hội Vũ Thị Lưu Mai cho rằng, nên tổ chức thí điểm một số chính sách để có những bài học, từ đó rút kinh nghiệm có thể áp dụng chung cho cả nước, giúp phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cần làm rõ hơn về tiêu chí để lựa chọn 4 tỉnh này thí điểm một số cơ chế, mục đích hướng tới của thí điểm là gì? Nếu việc thí điểm hướng tới việc để rút kinh nghiệm, để có cơ chế quản lý phù hợp hơn, mang tầm nhìn xa hơn thì nên thêm các tỉnh thành ở vùng miền khác, để có góc nhìn tổng quát hơn, bao phủ hơn.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Trúc Anh cho rằng, việc thí điểm không tạo áp lực cho ngân sách Trung ương với mức phí và lệ phí. Đại biểu cũng nhất trí với dự thảo Nghị quyết cho rằng, trên cơ sở đồ án quy hoạch xây dựng khu chức năng, quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố Hải Phòng và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc phân cấp cho UBND các tỉnh, thành phố này thực hiện phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng khu chức năng, điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị theo trình tự, thủ tục do Thủ tướng Chính phủ quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện.

Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội thảo luận tại Tổ về các dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố

Ảnh: Quang Khánh 

Tán thành ban hành các nghị quyết thí điểm áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù cho 4 tỉnh, thành phố, đại biểu Nguyễn Thị Lan nhấn mạnh, các cơ chế, chính sách đặc thù này sẽ tạo cơ chế đột phá cho các địa phương phát triển. Trong đó, với tỉnh Thanh Hoá, đại biểu bày tỏ nhất trí với việc thực hiện thí điểm cơ chế, chính sách nhằm khai thác, phát huy những tiềm năng, lợi thế về địa kinh tế của tỉnh. Về thí điểm thực hiện chính sách phí, lệ phí trên địa bàn, trong đó HĐND thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa quyết định áp dụng trên địa bàn các loại phí, lệ phí chưa được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí; điều chỉnh mức hoặc tỷ lệ thu phí, lệ phí đã được cấp có thẩm quyền quyết định đối với các loại phí, lệ phí được quy định trong Danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật Phí và lệ phí trừ án phí, lệ phí Tòa án… Vì thế, đại biểu cho rằng cần có quy định cụ thể về các loại phí và lệ phí liên quan đến lợi ích của người dân cho phù hợp.

Đại biểu Quốc hội Vũ Tiến Lộc (Đoàn thành phố Hà Nội)

Ảnh: Quang Khánh 

“Chúng ta nên có cơ chế thí điểm, sau đó cứ tỉnh, thành phố nào có loại hình rơi vào tiêu chuẩn, quy định trong Nghị quyết này thì có thể nghiên cứu áp dụng. Việc thí điểm này là mở đường cho những cải cách cần thiết, cải thiện môi trường kinh doanh để vượt qua bẫy thu nhập trung bình… Việc thí điểm là để xây dựng cơ chế chung cho cả quốc gia, chứ không chỉ cho 4 tỉnh, thành phố này”, đại biểu Vũ Tiến Lộc nêu quan điểm.

Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng, việc bổ sung một số loại phí liên quan đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp cần được nghiên cứu, thận trọng, để đảm bảo hợp lý, chặt chẽ, tránh ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. “Ít nhất trong 2 năm phục hồi kinh tế, không nên đẻ ra loại phí nào, để tiếp tục đè gánh nặng chi phí lên người dân và doanh nghiệp...”, đại biểu Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh.

Lê Bình