Giảm 10% cước kết nối liên mạng di động 

Xem với cỡ chữ

      Bộ Bưu chính- Viễn thông vừa ban hành quyết định giảm 10% cước kết nối đối với liên lạc điện thoại liên mạng di động so với mức hiện hành. Hai mạng di động kết nối trực tiếp hoặc thông qua mạng điện thoại cố định hoặc VoIP đường dài liên tỉnh, mạng di động xuất phát cuộc gọi, mạng di động kết cuối cuộc gọi, cước kết nối liên mạng cũng sẽ được áp dụng theo hai mức: 700 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại di động của doanh nghiệp chiếm thị phần khống chế và 765 đồng/phút đối với cuộc gọi kết cuối vào mạng điện thoại của doanh nghiệp khác.

HẢI NAM