Chú trọng "hậu" giám sát

Nhìn lại hoạt động giám sát của Quốc hội trong nhiệm kỳ Khóa XIV, các đại biểu tham dự Hội nghị Góp ý báo cáo công tác của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XIV ghi nhận nhiều đổi mới, đặc biệt là việc tăng cường tổ chức các phiên giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội. Nhưng để nâng cao hiệu quả giám sát, theo các đại biểu, vẫn cần đánh giá một số vấn đề, trong đó có việc tiến hành “hậu" giám sát.