Giới thiệu Website hỗ trợ doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu 

Xem với cỡ chữ

      Tại hội thảo Quan hệ Việt Nam-EU sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) do phái đoàn của Ủy ban châu Âu tại Việt Nam và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, website hỗ trợ kỹ thuật cho các nước đang phát triển tăng cường xuất khẩu sang thị trường châu Âu tại địa chỉ  đã được giới thiệu. Tại website này, các doanh nghiệp, hiệp hội, các cơ quan của Chính phủ... có thể tìm kiếm những thông tin quy định dành cho nhà nhập khẩu, các quy định về thuế suất của từng nước thành viên EU, những ưu đãi thuế quan dành cho các quốc gia đang phát triển, cơ sở dữ liệu cho các nhà xuất nhập khẩu...

NQ