Tọa đàm “Phát triển đường bộ cao tốc ở Việt Nam và việc sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư”

Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội