“Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, công sở; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” 

Xem với cỡ chữ
Lược ghi phát biểu bế mạc của Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc tại Đại hội Thi đua yêu nước VPQH lần thứ IV

Sau nửa ngày làm việc khẩn trương, tích cực, hiệu quả, Đại hội Thi đua yêu nước Văn phòng Quốc hội (VPQH) lần thứ IV đã thành công tốt đẹp.

Với tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cởi mở, các vị đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến quý báu, cùng chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi, đánh giá về kết quả triển khai công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2015-2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm 2020-2025 của VPQH.

Đại hội thống nhất đánh giá phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng của VPQH 5 năm qua đã có bước phát triển mới, thiết thực, hiệu quả. Các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được phát động mạnh mẽ, sâu rộng và được các đơn vị hưởng ứng, triển khai với nhiều hình thức phong phú, nội dung phù hợp với điều kiện thực tế; cổ vũ, động viên đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt kết quả trên các lĩnh vực công tác, góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ tham mưu, tổng hợp phục vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Từ những phong trào thi đua đã có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, tiêu biểu được ghi nhận, tặng thưởng với những danh hiệu và hình thức khen thưởng cao quý, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang 74 năm trưởng thành và phát triển của VPQH.

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu tại Đại hội Thi đua yêu nước VPQH lần thứ IV

Ảnh: Quang Khánh 

Đặc biệt, Đại hội vinh dự được đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đến dự và phát biểu chỉ đạo, ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được; đồng thời, nêu những định hướng lớn để VPQH quán triệt, triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Thành công của Đại hội Thi đua yêu nước ngày hôm nay là tiền đề quan trọng cho việc tổ chức triển khai phong trào Thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020-2025. Để tiếp tục đẩy mạnh các phòng trào thi đua yêu nước và làm tốt hơn nữa công tác khen thưởng trong thời gian tới, thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan VPQH, tôi phát động phong trào thi đua trong toàn cơ quan với chủ đề: “Gương mẫu thực hiện văn hóa công vụ, công sở; tiếp tục đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ” với những nội dung cần tập trung sau đây:

1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc; thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, để việc thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và hoạt động thường xuyên của mỗi đơn vị, cá nhân trong cơ quan VPQH.

2. Các Cụm, Khối tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, bám sát nhiệm vụ được giao, phù hợp với đặc thù của các đơn vị thành viên, chú trọng, hướng vào giải quyết các vấn đề cấp bách, thiết thực, khó khăn, phức tạp đặt ra trong quá trình công tác. Gắn phong trào thi đua yêu nước với thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Quan tâm xây dựng, nhân rộng các tập thể tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo. Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua.

3. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng. Khen thưởng phải trên cơ sở đánh giá đúng thành tích, bảo đảm dân chủ, công khai, thuyết phục; tránh khen thưởng thiếu hoặc tràn lan, làm suy giảm ý nghĩa của việc khen thưởng và kiên quyết chống bệnh thành tích.

4. Phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và người đứng đầu trong việc tổ chức các phong trào thi đua và thực hiện chính sách, pháp luật về thi đua.

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đề cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi pháp luật về thi đua khen thưởng. Đồng thời chủ động đề xuất, kiến nghị, góp ý kiến để tiếp tục hoàn thiện các quy định về thi đua, khen thưởng, trong đó có việc khen thưởng đại biểu Quốc hội chuyên trách.

6. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về các phong trào thi đua, các điển hình tiên tiến trong cơ quan; tổ chức các cuộc thi viết về gương điển hình, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc.

_______________

* Đầu đề do Báo Đại biểu Nhân dân đặt

Anh Phương lược ghi