H. Yên Dũng, Bắc Giang: Hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới 

Xem với cỡ chữ

Theo ghi nhận tại Kỳ họp thứ 2, HĐND huyện Khóa XX, 6 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”. Huyện đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, được Đoàn thẩm định của Trung ương kiểm tra thẩm định xong trong tháng 7.2021. Tuy nhiên, còn nhiều hạn chế trong công tác GPMB các dự án; cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn điền, đổi thửa chậm; thu ngân sách một số khoản đạt thấp… Làm rõ những vấn đề hạn chế; đồng thời, nêu những giải pháp chủ yếu thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội từ nay đến cuối năm, người đứng đầu UBND tỉnh nhấn mạnh: UBND tỉnh sẽ tập trung thực hiện tốt “mục tiêu kép”; tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh.

LÊ HẠNH