Hà Giang: Công ty Điện lực duy trì xây dựng văn hóa an toàn lao động 

Xem với cỡ chữ
Nhiều năm qua, song song với việc xây dựng, triển khi thực hiện Văn hóa doanh nghiệp, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã không ngừng việc đẩy mạnh xây dựng Văn hóa An toàn lao động cho cán bộ công nhân viên trong ngành, mà Công ty Điện lực Hà Giang cũng không phải là ngoại lệ.
Công ty Điện lực Hà Giang luôn xác định việc phòng, chống tai nạn lao động phải bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa an toàn lao động
Công ty Điện lực Hà Giang luôn xác định việc phòng, chống tai nạn lao động phải bắt đầu từ việc xây dựng văn hóa an toàn lao động

Xây dựng Văn hóa An toàn lao động trong toàn ngành điện, với mục tiêu từng bước hình thành ý thức làm việc an toàn của người lao động và tạo thói quen suy nghĩ về an toàn lao động trước khi làm việc. Với cách tư duy mới, người công nhân có thể từ chối thực hiện những công việc khi thấy không đủ điều kiện về an toàn; hình thành một thói quen đặt vấn đề đảm bảo an toàn lao động lên hàng đầu, là điều kiện tiên quyết để thực hiện nhiệm một cách hiệu quả, đạt hiệu suất cao.

Qua thống kê, phần lớn các vụ tai nạn lao động nguyên nhân chủ yếu là do con người; do đó, việc phòng, chống tai nạn lao động phải bắt đầu từ việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động, để người lao động có ý thức tự bảo vệ mình, chấp hành nội quy, quy trình, quy định về an toàn lao động, góp phần vào việc phòng tránh tai nạn lao động trong sản xuất của đơn vị.

Để thực hiện các mục tiêu trong xây dựng Văn hóa an toàn lao động, với chủ đề “Đẩy mạnh xây dựng Văn hóa -an toàn lao động - Tăng cường chuyển đổi số trong quản lý An toàn vệ sinh lao động”, hiện Công ty Điện lực Hà Giang đang tập trung các giải pháp quản lý an toàn, huấn luyện và tuyên truyền đến người lao động nêu cao ý thức trách nhiệm chấp hành đầy đủ các quy trình, quy định về an toàn lao động khi thực hiện công việc. Tuyên truyền, giáo dục, phổ biến đến người lao động không ngừng học hỏi để hiểu và nắm rõ quy trình, quy định về an toàn cũng như chuyên môn nghiệp vụ; Thực hành các kỹ năng trong công việc thường ngày để nâng cao trình độ chuyên môn, thành thạo về tay nghề; nhận diện mối nguy, đánh giá rủi ro về An toàn vệ sinh lao động, trong đó bắt buộc 100% người lao động phải tự hỏi và trả lời: Những mối nguy nào có thể xảy ra khi thực hiện công việc này? Mức độ nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn như thế nào? Biện pháp phòng tránh để giảm thiểu nguy cơ xảy ra tai nạn, khi tiến hành công việc này?. Đồng thời luôn gương mẫu chấp hành và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện đúng, đủ các biện pháp an toàn được quy định trong khi làm việc; kiên quyết từ chối làm việc khi chưa đảm bảo các điều kiện an toàn. Từ cán bộ quản lý đến người lao động phải nhận thấy rõ trách nhiệm của mình trong An toàn vệ sinh lao động và cam kết thực hiện tốt An toàn vệ sinh lao động. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, từng bước thay đổi ý thức, thái độ và tạo niềm tin cho người lao động như xây dựng truyền thống văn hóa doanh nghiệp, nhận diện thương hiệu, gìn giữ uy tín của doanh nghiệp gắn liền với An toàn vệ sinh lao động.

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Hà Giang còn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ người quản lý tới người lao động; Rà soát, ban hành các quy trình, quy định phù hợp với thực tế; nâng cao chất lượng tự đánh giá nguy cơ rủi ro và biện pháp phòng tránh; cải tạo môi trường làm việc. Nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên, thực hiện điều dưỡng, tái tạo sức lao động, chăm sóc tốt sức khỏe người lao động; phân công công việc cụ thể và phù hợp. Nghiên cứu các giải pháp công nghệ, ứng dụng, trang bị các công cụ, dụng cụ sản xuất tiên tiến, giảm sức lao động và nguy cơ mất an toàn. Xây dựng các quy định đảm bảo an toàn cho các trạm biến áp không người trực, Trung tâm điều khiển từ xa, các tổ trực, tổ thao tác lưu động,... Áp dụng khoa học công nghệ tự động hóa vào sản xuất kinh doanh, nhằm tiết giảm lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Xây dựng các quy định đảm bảo an toàn cho công tác sửa chữa nóng lưới điện (Hotline) nhằm giảm thiểu thời gian cắt điện, nâng cao chất lượng cung cấp điện năng…

Có thể nói, việc xây dựng Văn hóa an toàn lao động trong Công ty Điện lực Hà Giang đã thúc đẩy hiệu quả lâu dài, bền vững trong công tác an toàn lao động của đơn vị, góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Công ty Điện lực Hà Giang, tạo hình ảnh người công nhân ngành điện chuyên nghiệp, hiệu quả và thân thiện trong cộng đồng, xã hội, gần gũi trong nhân dân.

Bảo Ngân