Hà Giang trồng thử nghiệm 9 giống đậu tương mới  

Xem với cỡ chữ
Các giống DT 96, DT 90, DT2008, DT 2010, DT 2012, ĐVN 11, F-33, ĐVN 14, DT 84-ĐC là 9 loại giống đậu tương mới đang được Trung tâm khoa học kỹ thuật giống cây trồng Hà Giang trồng thử nghiệm trên diện tích 3.000m2 trong vụ xuân 2012.

Các giống cây đậu tương được trồng khảo nghiệm cho thấy: chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của các giống cây trung bình từ khi gieo đến khi ra hoa là từ 48-56 ngày, thời gian nở hoa từ 18-20 ngày, tỷ lệ mọc mầm đạt từ 96-98%. Năng suất trung bình dự kiến đạt từ trên 32 đến trên 38 tạ/ha, riêng giống đậu tương DT 96, DT 2000, F-33 đạt cao hơn giống đối chứng từ 11,2 - 16,5 tạ/ha. Tổng thời gian sinh trưởng và phát triển của cây đậu tương khoảng 106-120 ngày, với giống DT 84, DT 2010 thời gian sinh trưởng từ 85-90 ngày.
 
Ưu điểm của các giống đậu tương trồng khảo nghiệm là có khả năng chống bị đổ, chịu khô hạn, chống sâu bệnh tốt, năng suất khá, thích nghi với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng khu vực vùng núi thấp của tỉnh Hà Giang.
 
Theo Trung tâm khoa học giống cây trồng Hà Giang, 9 loại giống đậu tương trên sẽ sớm được mở rộng diện tích trồng khảo nghiệm, trình diễn và đưa vào cơ cấu giống cây trồng của tỉnh cũng như chuyển giao kỹ thuật canh tác cho nông dân.

PV