Hà Nội: Sau 6.9 thiết lập 3 vùng nguy cơ, giãn cách cao hơn với “vùng đỏ”, còn lại theo Chỉ thị 15+ 

Xem với cỡ chữ
Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa có thông báo kết luận về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố. Theo đó, Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã biểu quyết 100% thống nhất chủ trương sau đợt giãn cách thứ 3 theo hướng chỉ giãn cách tập trung tại các vùng nguy cơ rất cao "vùng đỏ".
Giãn cách kéo dài ảnh hưởng tới kinh tế, đời sống người dân
Giãn cách kéo dài ảnh hưởng tới kinh tế, đời sống người dân

Trong đó, thiết lập 3 vùng theo nguyên tắc phân vùng phù hợp với mức độ nguy cơ của dịch và đặc điểm địa lý - dân cư - sinh hoạt - sản xuất. Cụ thể, chia thành các vùng gồm: các vùng nội đô (khu vực mật độ dân cư cao, tập trung các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ), vùng phía Bắc sông Hồng (tập trung các cơ sở sản xuất công nghiệp) và vùng phía tây, phía Nam thành phố (sản xuất nông nghiệp).

Trên cơ sở phân vùng, đánh giá các khu vực có nguy cơ rất cao - “vùng đỏ” để tiếp tục thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo mức cao hơn Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ với nguyên tắc “ai ở đâu ở đó” để khoanh vùng, truy vết, xử lý, dập dịch triệt để.

Văn Anh