Hà Nội sẽ trở thành Trung tâm đổi mới sáng tạo của Đông Nam Á 

Xem với cỡ chữ
Ngày 14.7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Khoa học và Công nghệ (KHCN) và Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố Hà Nội về kết quả hoạt động KHCN Thành phố Hà Nội thời gian qua; phương hướng, nhiệm vụ phát triển KHCN trong thời gian tới. Cùng dự có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chu Ngọc Anh; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung; lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thường trực HĐND, UBND thành phố; các sở, ban, ngành thành phố.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc
Nguồn: most.gov.vn

Hà Nội luôn quan tâm phát triển khoa học và công nghệ

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý cho biết, Hà Nội là địa phương đứng đầu cả nước về tập trung mạng lưới các tổ chức KHCN với nhiều loại hình, bao gồm 124 trường đại học, 113 viện nghiên cứu (chiếm 80% cả nước), 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia (chiếm 82% cả nước), 105 tổ chức KHCN công lập do các trường đại học, viện nghiên cứu công lập thành lập. Số Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sỹ và Tiến sỹ khoa học đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội cũng chiếm hơn 65% tổng số các nhà khoa học trong cả nước. Ngoài ra, Thành phố cũng có hàng nghìn doanh nghiệp KHCN tiềm năng, trong đó, có 77 doanh nghiệp đã được đăng ký chính thức, đứng hàng đầu cả nước.

Trong những năm qua, Hà Nội thường xuyên quan tâm, ban hành các cơ chế, chính sách để phát triển KHCN; kiện toàn mô hình, tổ chức bộ máy làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về KHCN; đồng thời, thành lập 12 Ban chủ nhiệm các Chương trình KHCN trong các lĩnh vực trọng yếu.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Nguồn: most.gov.vn

Từ năm 2016 đến nay, đã có 346 nhiệm vụ KHCN cấp Thành phố được triển khai (trong đó, 212 nhiệm vụ khoa học tự nhiên và công nghệ, 84 nhiệm vụ khoa học xã hội và nhân văn, 50 dự án sản xuất thử nghiệm) với tổng kinh phí là 633.092 triệu đồng. Trên 85% kết quả nghiên cứu sau khi nghiệm thu được ứng dụng vào thực tiễn. Trong đó, các sản phẩm nghiên cứu thuộc lĩnh vực công nghiệp, tự động hóa, điện, điện tử viễn thông đã giúp hoàn thiện, phát triển các sản phẩm mới có khả năng cạnh tranh và mở rộng thị trường, thay thế hàng nhập khẩu. Hoạt động nghiên cứu trong lĩnh vực này đã bước đầu hình thành một số trung tâm gia công CAD/CAM/PLC/CNC, làm hạt nhân cho các khu công nghiệp, công nghệ cao, hỗ trợ cho đào tạo, nghiên cứu ứng dụng trong công nghiệp.

Hoạt động nghiên cứu khoa học trên các lĩnh vực vật liệu mới, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, nông nghiệp công nghệ cao... cũng đạt những kết quả tích cực và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thành phố. Bên cạnh đó, Hà Nội cũng tập trung phát triển hạ tầng KHCN, nhất là các khu công nghệ cao, khu công viên phần mềm, công viên công nghệ thông tin, trung tâm giao dịch, chuyển giao công nghệ... Cũng trong những năm qua, Hà Nội đã chủ động phát huy và tranh thủ các nguồn lực, trí tuệ của đội ngũ trí thức Thủ đô trên địa bàn tham gia các hoạt động tư vấn, phản biện trong việc xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách về KHCN, các vấn đề bức xúc, nóng của Thành phố.

Hà Nội nêu 8 kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ

Tuy nhiên, Ban Cán sự đảng UBND thành phố cho rằng, hoạt động KHCN của thành phố nhìn chung còn hạn chế, chưa tương xứng với tiềm năng. Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thực sự trở thành động lực quan trọng để nâng cao năng suất lao động, khả năng cạnh tranh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trên cơ sở đó, Hà Nội nêu 8 kiến nghị với Bộ Khoa học và Công nghệ như: Hỗ trợ thành phố trong nghiên cứu, xây dựng và triển khai Chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030; Liên kết mạng lưới tổ chức chuyển giao công nghệ, các tổ chức trung gian thị trường khoa học và công nghệ; Tạo lập và chia sẻ cơ sở dữ liệu phục vụ hoạt động khoa học và công nghệ của thành phố; Đơn giản hóa thủ tục, tạo điều kiện cho các nhà khoa học tập trung vào công việc nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu; Đẩy mạnh ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn; Hướng dẫn giao quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản là kết quả của nhiệm vụ KHCN sử dụng vốn nhà nước....

Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.
Bộ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu tại buổi làm việc.
Nguồn: most.gov.vn

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định, Bộ luôn đồng hành cùng Hà Nội tìm giải pháp, có hành động cụ thể để khoa học và công nghệ Thủ đô đột phá, trở thành đầu tàu cả nước. Bộ sẽ chung sức với Hà Nội, hoạch định chiến lược dài hạn, cùng phối hợp chỉ đạo điều hành, tháo gỡ chính sách, tạo các cơ hội, giải pháp thông qua đó tác động tới KHCN, đổi mới sáng tạo, gắn với các mục tiêu Thành ủy đặt ra, trong đó Hà Nội trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục... Đây cũng là mục tiêu và trách nhiệm của KHCN.

Hà Nội phải dẫn đầu cả nước về khoa học và công nghệ

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, KHCN và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội với 10 nhóm mục tiêu.

Cụ thể, xây dựng Hà Nội trở thành Trung tâm công nghệ cao với tiềm lực nghiên cứu khoa học, năng lực nghiên cứu, sáng chế và ứng dụng chuyển giao công nghệ dẫn đầu cả nước. Phát triển nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn phục vụ việc đề ra các giải pháp quản lý đô thị lớn, thông minh, hiện đại gắn với đặc thù của Thủ đô. Hà Nội phấn đấu là đầu tàu của cả nước trong việc thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đổi mới sáng tạo. Phấn đấu đến năm 2025, phần đầu tư của xã hội cho KHCN và đổi mới sáng tạo chiếm 70% tổng đầu tư; tổng đầu tư cho KHCN và đổi mới sáng tạo không thấp hơn 1% GRDP của Thủ đô…

Để thực hiện được các mục tiêu này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp thành phố trong tham vấn, xây dựng chính sách phù hợp với đặc thù của Thủ đô cũng như thử nghiệm những chính sách mới, mô hình kinh tế mới. Hỗ trợ thành phố trong xây dựng, triển khai chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo đến năm 2030 của TP Hà Nội. Đồng thời, đồng bộ với chiến lược phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2030.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cũng đề nghị Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với thành phố trong phát triển tiềm lực khoa học, công nghệ Thủ đô; xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ, thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng hiệu quả Quỹ Phát triển KHCN; hoàn thiện chính sách tuyển dụng, thu hút chuyên gia đầu ngành; phối hợp trong giải quyết các vấn đề bức xúc của Thủ đô; nâng cao năng lực quản lý nhà nước về KHCN của thành phố.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ mong muốn Bộ Khoa học và Công nghệ hợp tác, hỗ trợ thành phố cho ra mắt “Mạng lưới sáng kiến Hà Nội” trong tháng 10.2020; xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu về khoa học, công nghệ của Hà Nội, kết nối với toàn quốc; xây dựng vườn ươm công nghệ, công nghiệp hỗ trợ tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc; nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, xây dựng thị trường KHCN... 

“Thành phố cam kết cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ liên quan trong việc hoàn thiện cở sở hạ tầng, thu hút nhà đầu tư lớn về KHCN để tạo bước phát triển đột phá cho Khu CNC Hòa Lạc và góp phần xây dựng đô thị vệ tinh Hòa Lạc theo Quy hoạch của Chính phủ với quy mô 600.000 dân” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Ngay sau kết luận của Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, đại diện Văn phòng Thành ủy và Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Thông báo chung về Kết luận của Bí thư Thành ủy với Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tại buổi làm việc. Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND thành phố cũng đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác để triển khai cụ thể hóa các nội dung kết luận nêu trên.

Xuân Tùng