Đón tiếp và đào tạo nghị sĩ khóa mới

Hạ viện Đức: Hành trang đầy đủ cho nghị sĩ mới 

Xem với cỡ chữ
Tại Hạ viện Đức, việc đón tiếp các nghị sĩ mới cũng như giúp họ làm quen với công việc của cơ quan lập pháp do nhiều đơn vị tổ chức khác nhau thuộc cơ quan Hành chính Nghị viện đảm nhiệm, trong đó Tổng thư ký Hạ viện có nhiều nhiệm vụ quan trọng.
			Trụ sở Nghị viện Đức Nguồn: ITN
Trụ sở Nghị viện Đức
Nguồn: ITN

Cung cấp tài liệu cơ bản

Khi bắt đầu nhiệm kỳ mới của Hạ viện, Tổng thư ký Hạ viện trước hết viết thư cho các tân nghị sĩ, cung cấp cho họ nhiều mục thông tin thiết yếu khác nhau dưới dạng thẻ thông tin và sổ ghi nhớ về các lĩnh vực như luật pháp, tài chính nói chung và các vấn đề thực tế liên quan đến nhiệm vụ của họ tại Nghị viện.

Trong số các tài liệu phát cho nghị sĩ mới còn có thông báo về chương trình nghị sự của Hạ viện; quy trình thủ tục đã được thông qua, bản ghi nhớ về các các thủ tục liên quan đến bầu cử và bỏ phiếu trong Nghị viện; các văn bản hướng dẫn về quyền đặt câu hỏi của nghị sĩ. Ban Thư ký Nghị viện cũng tổ chức một số sự kiện để cung cấp thông tin và hướng dẫn tác nghiệp cho trợ lý của các nghị sĩ và nhân viên phục vụ các nhóm nghị sĩ. Thường thì các buổi cung cấp thông tin này sẽ tập trung nhằm giúp các nghị sĩ và trợ lý của họ nắm được quyền của nghị sĩ trong hoạt động chất vấn, thủ tục chuẩn bị chương trình nghị sự tại phiên họp toàn thể và các hoạt động cơ bản khác của Nghị viện như chuẩn bị dự thảo luật, kiến nghị, nghị quyết...

Các nghị sĩ mới cũng được cung cấp tài liệu bằng văn bản về các vấn đề liên quan đến địa vị, tư cách pháp lý của một nghị sĩ; lương, phụ cấp của nghị sĩ (bao gồm hướng dẫn chi phí trang bị văn phòng của nghị sĩ và chi phí ăn ở bổ sung tại trụ sở Nghị viện, chi phí đi lại liên quan đến nhiệm vụ  của nghị sĩ cũng như chức năng đại diện của họ). Ngoài ra, các quy tắc quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nghị viện cũng là một nội dung thông tin quan trọng được cung cấp cho các nghị sĩ. Những điều này nằm trong Đạo luật về địa vị pháp lý của các thành viên của Hạ viện ĐứcBộ Quy tắc ứng xử dành cho các thành viên của Hạ viện Đức. Bộ Quy tắc ứng xử gồm các hướng dẫn về các hoạt động được trả lương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Nghị viện; các điều kiện cho phép chấp nhận các khoản quyên góp; nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ đóng góp bảo hiểm y tế và quyền lợi hưu trí khi nghỉ hưu.

Bên cạnh đó, các nghị sĩ cũng được cung cấp các bản sao của các luật liên quan; được hướng dẫn về quy tắc tuyển dụng nhân sự để hỗ trợ họ trong công việc văn phòng, bao gồm thông tin về Luật Lao động và hợp đồng lao động mẫu. Nhân viên từ bộ phận hành chính chịu trách nhiệm về lĩnh vực này có nhiệm vụ phổ biến thông tin cho các nghị sĩ tại các cuộc họp đầu tiên của các nhóm nghị sĩ trong Nghị viện.

Nguồn thông tin quan trọng cho các nghị sĩ mới là Hướng dẫn dành cho các thành viên của Hạ viện. Đây là một cuốn sách thông tin tham khảo về các dịch vụ hành chính, nghiên cứu và kỹ thuật trên phạm vi rộng do Cơ quan Hành chính Hạ viện cung cấp. Cuốn sách cũng liệt kê những bộ phận quan trọng mà nghị sĩ có thể liên hệ cùng những thông lệ của Nghị viện mà các nghị sĩ mới cần nắm bắt.

Hỗ trợ công việc thực tế của nghị sĩ

Các đơn vị tổ chức cụ thể của Cơ quan Hành chính Hạ viện chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở và trang thiết bị kỹ thuật cho nghị sĩ. Họ trực tiếp phân bổ không gian văn phòng cần thiết, đưa cho nghị sĩ một số lựa chọn để trang bị cho các phòng của họ cả tại trụ sở Hạ viện Đức ở Berlin và văn phòng ở khu vực bầu cử, đồng thời đưa ra lời khuyên về việc mua máy tính, điện thoại và các thiết bị văn phòng khác.

Tại cuộc họp đầu tiên của các nhóm nghị sĩ, các thành viên mới cũng được cung cấp thông tin về thủ tục đi lại liên quan đến nhiệm vụ của họ tại Nghị viện, đặc biệt là các thủ tục đặt vé, kế toán và thông tin về việc nghị sĩ được cung cấp vé miễn phí khi sử dụng Hệ thống đường sắt Đức (Deutsche Bahn AG). Các thành viên cũng nhận được bản ghi nhớ về việc đi lại liên quan đến nhiệm vụ của họ tại cơ quan lập pháp, các chuyến đi chính thức của họ và cung cấp các biểu mẫu để truy thu chi phí đi lại cho các cuộc họp nhóm nghị sĩ đầu tiên.

Các nhóm nghị sĩ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các thành viên mới làm quen với công việc của mình. Tại các cuộc họp đầu tiên của nhóm nghị sĩ, các thư ký nhóm nghị sĩ, những người chịu trách nhiệm quản lý hành chính của các nhóm nghị sĩ, sẽ giải thích về thủ tục và dịch vụ cần thiết. Các nhóm nghị sĩ cũng tiến hành họp để phân bổ thành viên vào các ủy ban, các cơ quan của Hạ viện. Trước quá trình này, nhóm nghị sĩ sẽ cung cấp cho các thành viên bảng câu hỏi để họ trả lời chi tiết về khả năng và nguyện vọng cụ thể đối với các các ủy ban cũng như cơ quan của Hạ viện.

Sau khi thành phần của các ủy ban đã được quyết định, các thư ký ủy ban - gồm các nhân viên của Cơ quan Hành chính Hạ viện thông báo cho các nghị sĩ mới về công việc thực tế mà mỗi ủy ban đảm nhiệm. Họ cũng được cung cấp thông tin về các dịch vụ hỗ trợ do các bộ phận nghiên cứu của Cơ quan Hành chính Hạ viện cung cấp. Các bộ phận này biên soạn các tài liệu nghiên cứu, phân tích, thống kê… để đáp ứng yêu cầu của nghị sĩ. Thông thường các nội dung nghiên cứu chuyên đề của bộ phận nghiên cứu thường trùng với nhiệm vụ và hoạt động của các ủy ban. Nhân viên của các bộ phận nghiên cứu thường là luật gia hoặc sinh viên tốt nghiệp các chuyên ngành như lịch sử, kinh tế/quản lý kinh doanh, khoa học tự nhiên và khoa học chính trị. Trợ lý của nghị sĩ cũng có thể tham dự các hoạt động nhằm cung cấp thông tin về công việc của các ủy ban và bộ phận nghiên cứu. Đối với các ủy ban có những thủ tục đặc biệt cụ thể, chẳng hạn như Ủy ban Dân nguyện, cơ quan hành chính sẽ đặc biệt sắp xếp các buổi đào tạo về thủ tục chẳng hạn như quy trình xử lý khiếu nại, tố cáo…

Hỗ trợ lĩnh vực đối ngoại

Trong lĩnh vực quan hệ đối ngoại, các nghị sĩ khóa mới được cung cấp thông tin về các nhóm hữu nghị liên nghị viện và các tổ chức liên nghị viện, bao gồm thông tin về phương pháp làm việc, chức năng và những người liên hệ cả trong các tổ chức quốc tế và các cơ quan thư ký trong chính quyền. Với sự đề cử của các nhóm nghị sĩ, các nghị sĩ cũng có thể đăng ký làm thành viên của các nhóm nghị sĩ hữu nghị song phương.

Ngoài ra, hàng năm (bao gồm cả thời điểm bắt đầu nhiệm kỳ bầu cử của Hạ viện), Chủ tịch Hạ viện Đức mời tất cả các nghị sĩ tham gia tự nguyện vào hai chương trình trao đổi quốc tế. Thứ nhất là, Chương trình Học bổng nghị viện quốc tế, theo đó, thanh niên đến từ 25 quốc gia được cung cấp cơ hội duy nhất để hoàn thành khóa thực tập bốn tháng tại văn phòng của các nghị sĩ Đức tại Hạ viện. Tại đây, những đối tượng này sẽ được các nghị sĩ hướng dẫn làm quen với các thủ tục của Nghị viện và quy trình ra quyết định chính trị. Thứ hai là, thông qua Chương trình trao đổi thanh niên giữa Quốc hội Mỹ và Hạ viện Đức, các nghị sĩ có thể cấp một khoản trợ cấp cho sinh viên hoặc chuyên gia trẻ từ khu vực bầu cử của họ tham gia một chương trình trao đối, học tập ở Mỹ kéo dài 1 năm, đồng thời hỗ trợ chi phí cho họ trong suốt thời gian họ lưu trú. Trong cả hai trường hợp, các nghị sĩ đều nhận được sự hỗ trợ thiết thực và hỗ trợ từ các nhóm nghị sĩ và Cơ quan Hành chính Hạ viện.

Quỳnh Vũ