Hải Dương: Kiến nghị cơ chế hỗ trợ các tổ Covid cộng đồng 

Xem với cỡ chữ

Tại buổi TXCT mới đây của Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Bình Giang, cử tri xã Bình Xuyên tiếp tục phản ánh tình trạng thiếu nước sạch, ô nhiễm hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. Cử tri xã Nhân Quyền phản ánh tình trạng quá tải của các bãi chôn lấp rác thải, đề nghị có phương án hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải nông thôn; siết chặt quản lý đấu giá quyền sử dụng đất. Cử tri xã Thái Học đề nghị hỗ trợ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo... Một số cử tri đề nghị tăng mức hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho người có công; tỉnh cần có cơ chế hỗ trợ các tổ Covid cộng đồng, trang bị máy móc, thiết bị y tế cho trạm y tế các xã, thị trấn nhằm phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu của người dân...

THÁI HÒA