Hải Dương: Xây dựng nội dung giám sát tiến độ giải ngân các dự án, công trình đầu tư công 

Xem với cỡ chữ

Phát biểu kết luận cuộc họp của Thường trực với các Ban Văn phòng đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh xem xét một số nhiệm vụ công tác trong quý IV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Bích nhấn mạnh yêu cầu bộ phận tham mưu, phục vụ tập trung chuẩn bị nội dung, chương trình các kỳ họp thứ ba, thứ tư (kỳ họp chuyên đề) dự kiến diễn ra vào tháng 9 và tháng 10. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc, chuẩn bị đầy đủ kết quả giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc thực hiện tỷ lệ % phân chia nguồn thu từ đất giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh và thực hiện cơ chế đặc thù đối với các nguồn thu từ đất đối với thành phố Hải Dương, thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn giai đoạn 2015 - 2020. Xây dựng đề cương, kế hoạch, nội dung giám sát tiến độ giải ngân các dự án, công trình đầu tư công trên địa bàn tỉnh...

THÁI HÒA