Hàn Quốc công bố dự án phát triển công nghệ chung với ASEAN 

Xem với cỡ chữ
Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc đã công bố Dự án phát triển công nghệ chung giữa Hàn Quốc và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Hồ sơ tham gia dự án bắt đầu tiếp nhận từ ngày 11.8 tới.

Trong năm nay, dự án này sẽ được xúc tiến thí điểm với nội dung hỗ trợ phát triển công nghệ chung giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và các doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu hàng đầu của ASEAN, khu vực có tiềm năng tăng trưởng lớn. Lĩnh vực xúc tiến là 12 ngành công nghệ đã được Chính phủ Hàn Quốc chọn theo kết quả điều tra nhu cầu hợp tác về công nghệ với khu vực ASEAN. Trong số đó có ngành xe máy điện, đèn đường LED thông minh, chăn nuôi thông minh dựa trên nền tảng trí tuệ nhân tạo, xe ô tô điện dưới 9 chỗ và xe bus điện trên 20 chỗ.

Doanh nghiệp được chọn để tham gia dự án này sẽ được hỗ trợ vốn phát triển công nghệ tối đa 1 tỷ won trong vòng 3 năm. Cơ hội này sẽ giúp doanh nghiệp được xúc tiến nghiên cứu chung và chuyển giao công nghệ với các doanh nghiệp, trường đại học và viện nghiên cứu của ASEAN. Các nội dung cụ thể về dự án lần này và quy trình đăng ký được đăng tải trên trang chủ của Bộ Công nghiệp, Thương mại và Tài nguyên Hàn Quốc (www.motie.go.kr) và Viện Nghiên cứu Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (www.kiat.or.kr). Tháng 11.2019, tại Hội nghị Thượng đỉnh Hàn Quốc - ASEAN hai bên đã nhất trí thành lập "Tổ chức Đổi mới Công nghiệp Hàn Quốc - ASEAN" nhằm xây dựng hệ sinh thái đổi mới công nghệ đôi bên cùng có lợi.

Nguồn: anseankorea.org

Trước đó, tại cuộc họp lần thứ tám Ủy ban Hợp tác chung Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Hàn Quốc (JCC), hai bên cũng đã tái khẳng định cam kết tăng cường quan hệ đối tác. Cuộc họp đã ghi nhận những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc năm vừa qua, trong đó có việc triển khai kết quả của Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21 và các lĩnh vực hợp tác khác trong khuôn khổ Kế hoạch Hành động ASEAN - Hàn Quốc giai đoạn 2021 - 2025.

Hai bên đã nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm thương mại và đầu tư, kinh tế kỹ thuật số, du lịch, quản lý thiên tai, y tế công cộng, thành phố thông minh và đổi mới sáng tạo, kết nối, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực. Nhiều hoạt động và dự án hợp tác đang được triển khai trong các lĩnh vực này với sự hỗ trợ của Quỹ Hợp tác ASEAN - Hàn Quốc.

Như Ý